ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

1η Γενική Συνέλευση Προέδρων Κοινοτήτων Ρόδου

 

Την Τρίτη 3 Μαίου 2022 στις 17:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Αρχαγγέλου ΑΓ. Σάββας θα πραγματοποιηθεί η 1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ. Στην Γενική Συνέλευση θα παρευρεθούν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ενιαίου Δήμου Ρόδου.

Σκοπός της πρώτης αυτής Γενικής Συνέλευσης είναι να επισημάνουμε τις συνέπειες, τις δυσλειτουργίες και τις αδυναμίες που είχε μέχρι σήμερα έντεκα χρόνια μετά, η εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», στην αποτελεσματικότητα των Δήμων και την εξυπηρέτηση των δημοτών στις τοπικές κοινωνίες καθώς και να συζητηθούν θέματα και ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διακυβέρνησης, λειτουργίας και οργάνωσης των Κοινοτήτων στο νησί της Ρόδου.

Στόχος μας είναι η «Γενική Συνέλευση Προέδρων Κοινοτήτων Ρόδου» να αποτελέσει το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό μέσο έκφρασης των τοπικών κοινωνιών και να καθιερωθεί ως ένα θεσμικό συλλογικό όργανο μέσα από το οποίο οι Προέδροι των Κοινοτήτων θα μπορούν να διαβουλεύονται, να καταθέτουν προτάσεις και παίρνοντας συλλογικές αποφάσεις να διαδραματίσουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο σε όλα τα μείζονα θέματα και ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού στο νησί μας με τελικό στόχο την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μας.

 

Για την Συντονιστική Επιτροπή

Γεώργιος Εμμ Μπακίρης

Πρόεδρος Συμβουλίου

Κοινότητας ΑφάντουΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ