ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ανάδειξης του Σπηλαίου «Καταφύκι» του οικισμού Δρυοπίδας νήσου Κύθνου . Το Έργο εντάχτηκε επιχειρησιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020 με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης Συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους. Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 208.676,93 ΕΥΡΩ Το έργο συμβάλει στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Κύθνου . Είναι ένα έργο με ιδιαίτερη αξία για τους Θερμιώτες, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. Ενισχύει την τοπική οικονομία και την απασχόληση . Τα οφέλη που έχουν από αυτό το έργο 1450 μόνιμοι κατάκοιτοι του νησιού και οι επισκέπτες θα είναι πάρα πολλά Με βάσει το τεχνικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν έργα διαμόρφωσης , οριοθέτησης διαδρόμου εντός του σπηλαίου με χρήση ελαφρών μεταλλικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής πορεία ανάμεσα στις κλίμακες και τα πλατώματα στάσης, εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού για την όδευση και την ανάδειξη του σπηλαίου, και ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση του νέου συστήματος φωτισμού. Έγινε επικάλυψη των σκυροδετημένων επιφανειών ώστε να εξασφαλιστεί η αντιολισθηρότητα κατά την διαδρομή των επισκεπτών, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες και στα πλατώματα στάσης, που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή κατάβαση και ανάβαση των επισκεπτών, και την δυνατότητα για ξεκούραστη στάση των επισκεπτών κατά την διαδρομή εντός του σπηλαίου
Επιπλέον, για την διασφάλιση της λειτουργικότητας του ανάδειξης του σπηλαίου «Καταφύκι», περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ηχητικής ξενάγησης.

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ