ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου

 

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας-Υγείας-Δικαιοσύνης με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24403/10.4.2020 (ΦΕΚ 1301/11-4-2020 τ.Β΄), με την οποίαν επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της

Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020 με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 αυτής, η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για το πιο πάνω χρονικό διάστημα ανακοινώνει ότι:

I) Αναστέλλεται η προσδιορισθείσα στις 27 Απριλίου 2020 δικάσιμος του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

II) H εργασία της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου θα συνεχίζει να διεκπεραιώνεται με περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων παρισταμένων εκ περιτροπής καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκαίων ενεργειών για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος την υπηρεσία έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η δε λοιπή εργασία παρέχεται εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου

Ιωάννης Σφέτκος

Αντεισαγγελέας Εφετών

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ