ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αναστολή μαθητικών δελτίων μετακίνησης της ΡΟΔΑ

 

Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ στα πλαίσια εναρμόνισης με την οδηγία για τον περιορισμό των συναθροίσεων καθώς και του συνωστισμού πολιτών, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ των μαθητικών, φοιτητικών κλπ δελτίων μετακίνησης καθώς και των δελτίων ελευθέρας μετακίνησης που έχει εκδώσει η επιχείρηση σε ειδικές περιπτώσεις, μέχρι το άνοιγμα των σχολείων.

#menoumespiti

#desroda

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ