ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Aνοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρόδου από την Επιτροπή Αγώνα Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου

Αξιότιμε Δήμαρχε Ρόδου,
αξιότιμε πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής
κε. Αντώνη Β. Καμπουράκη
με την παρούσα θέλουμε να σας εκφράσουμε δημόσια την εκτίμησή μας, που παρόλο το ασφυκτικό σας πρόγραμμα, αφιερώσατε χρόνο για να συναντηθείτε με εκπρόσωπο της Επιτροπής μας. Για άλλη μια φορά, μας επιβεβαιώσατε ότι το ενδιαφέρον σας σχετικά με την εκδίκαση της αγωγής μας είναι ειλικρινές και σύμφωνο με τις 884/2019 και 993/2019 ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στην αποδοχή από τον Δήμο της κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών από τους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας που εκπροσωπούμε.
Όπως μας ενημερώσατε, οι νομικοί σας σύμβουλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Οι επιφυλάξεις αφορούν στο αίτημα σχετικά με την παραίτηση από ένδικα μέσα, σε περίπτωση θετικής δικαστικής απόφασης. Εκτιμούν, ότι θα υπάρξει νομικό πρόβλημα.
Κατανοούμε ότι ο λόγος αυτής της έκτακτης συνάντησης με την εκπρόσωπό μας, ήταν για να μας εκφράσετε προβληματισμούς σχετικά με τις απόψεις των νομικών σας συμβούλων. Για άλλη μια φορά έρχονται στην μνήμη μας οι ξεκάθαρες δημόσιες δηλώσεις σας για την στήριξη των αιτημάτων μας, όταν δεσμευτήκατε «να μας εξοπλίσετε με επιχειρήματα», «να μεριμνήσει ο δικηγόρος σας, να μπορέσετε να φέρετε τα πράγματα έτσι ούτως ώστε η αντίρρησή μας να είναι όσο το δυνατόν αναμενόμενη, λιγότερο απέναντι, δεν θα είμαστε απέναντι σε σας», (Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, 25-10-2019).
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε την ευκαιρία να καταθέσουμε τα κάτωθι δημόσια επιχειρήματα και την τακτική του δικηγόρου μας, ώστε η αντίρρησή σας στο συγκεκριμένο αίτημά μας, για παραίτηση από ένδικα μέσα, να είναι όσο το δυνατόν πιο αναμενόμενη, λιγότερο απέναντι.
Καταρχήν, σύμφωνα με την περ. ι, παρ. 1 άρθρο 72 του Ν.3.852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):

η παραίτηση από ένδικα μέσα είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, που αποφασίζει έπειτα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης, άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά απόφασης, σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.
Επίσης, σας προσκομίζουμε:

την 241/03-12-2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία «Δηλώνει την παραίτησή του από ένδικα μέσα, στην περίπτωση που ο αγώνας τους δικαιωθεί και με δικαστική απόφαση δρομολογηθεί η μετατροπή των συμβάσεών τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»
την 91/19-04-2019 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία αποδέχεται ρητά την αγωγή των 13 πρώην εργαζομένων, κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 297 Κ.Πολ.Δ., ώστε το δικάσαν Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ως άνω αποδοχή της αγωγής τους.
την 1005/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία με βάση τις άνωθεν πολιτικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Χαϊδαρίου, δέχεται την αγωγή των εργαζομένων και αναγνωρίζει δικαστικά την σχέση εργασίας τους ως αορίστου χρόνου.
Με βάση την ανωτέρω επιχειρηματολογία, που αφορά προηγούμενη υπόθεση του δικηγόρου μας κ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ Δημητρίου, αποδεικνύεται ότι ουδέποτε υπήρξε νομικό πρόβλημα επί της διαδικασίας. Αντιθέτως, το δικαστήριο δέχθηκε χωρίς νομικές επιπτώσεις, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Χαϊδαρίου. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν μεταφερθεί στην Οικονομική Επιτροπή.

Αξιότιμε Δήμαρχε Ρόδου,
Αξιότιμε πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής
κε. Αντώνη Β. Καμπουράκη

Αναγνωρίζεστε ευρύτερα ως άνθρωπος κύρους και φήμης στον πολιτικό, επιχειρηματικό και δικαστικό κόσμο, ενισχύοντας το θεσμικό σας ρόλο μέσα στα συλλογικά όργανα του Δήμου Ρόδου, στα οποία όπως δημόσια εκφράσατε την πεποίθησή σας είναι για να «παράγουν πολιτική δικαιώνοντας τους πολίτες», (Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, 25-10-2019).
Έχοντας κατά νου τις δημόσιες δηλώσεις σας για το δίκαιο των αιτημάτων μας, ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσετε να στηρίζετε τις 884/2019, 993/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και μεριμνήσετε ώστε να συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή.
Ζητάμε από εσάς, ως προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία χωρίς νομικά προβλήματα έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα σε αιρετούς και εργαζομένους. Ζητάμε να σταθείτε στο πλάι μας κι αυτήν τη φορά, ώστε να εισηγηθείτε θετικά για το θέμα μας και μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου να μεριμνήσετε για λήψη πολιτικής απόφασης:
α)  ότι αποδέχεται την 993/2019 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
β)  ότι δηλώνει παραίτηση από ένδικα μέσα, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο αγώνας μας δικαιωθεί και με δικαστική απόφαση δρομολογηθεί η μετατροπή των συμβάσεών μας σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
γ)   ότι στην παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου μετά του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου ή νομίμου πληρεξούσιου αυτού, θα δηλωθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αποδοχή των άνωθεν αιτημάτων.

Με την προσήκουσα εκτίμηση,
Εκ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Συνημμένα:

241/03-12-2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Χαϊδαρίου, (6ΞΦΜΩΗ3-12Χ)
91/19-04-2019 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Χαϊδαρίου, (ΩΕ2ΡΩΗ3-ΘΑΖ)
1005/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ