Από «κόσκινο» θα περάσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο και για εισόδημα 10.920 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια που δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που θελήσουν να το αμφισβητήσουν.

 

Μπορεί η ΑΑΔΕ να τους ανάβει το «πράσινο φως» για να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myBusinessSupport, όμως τους καλεί υποχρεωτικά να της δηλώσουν από διαθέσιμα μετρητά, κρυπτονομίσματα, δίδακτρα, τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, μέχρι λογαριασμούς ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, έξοδα ταξιδιών και ασφαλιστήρια συμβόλαια κινητών και ακινήτων, αλλά και κινητής τηλεφωνίας.

Διαδικασία -«γολγοθάς»

Ειδικότερα, με βάση τον οδηγό της ΑΑΔΕ, οι εν λόγω υπόχρεοι μόλις εισέλθουν στην ανωτέρω εφαρμογή μπορούν στο πεδίο «Οι Εφαρμογές μου» να επιλέξουν «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013».

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, πρέπει να πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και να υπάρξει συναίνεση στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Από εκείνη όμως τη στιγμή αρχίζει ο «Γολγοθάς» για τους φορολογούμενους, καθώς η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται τη διενέργεια εξονυχιστικού ελέγχου, προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσης για εισόδημα μικρότερο του προσδιορισθέντος τεκμαρτού.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει και να υποβάλει το ερωτηματολόγιο, ενώ σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, χάνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού εισοδήματος.

Τα 20 βήματα

Αναλυτικότερα, οι υπόχρεοι αφού έχουν συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του Ε1, θα επιλέξουν «Υποβολή Αίτησης» και να ξεκινήσουν την υποβολή του σχετικού
ερωτηματολογίου, πρέπει μετά να πατήσουν «Υποβολή» στο κουμπί «Ερωτηματολόγιο της παρ.1 του άρθρου 23 ΚΦΔ» και εν συνεχεία να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 20 βήματα μέχρι την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης αμφισβήτησης τα οποία είναι:

 • Βήμα 1 – Ιδιότητα Αιτούντος
 • Βήμα 2 – Προσωπικά Στοιχεία. Προσυμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία, όπως αυτά αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο.
 • Βήμα 3 – Φορολογικό Έτος Διενέργειας Ελέγχου και στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Βήμα 4 – Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Βήμα 5 – Στοιχεία Επενδύσεων Συμμετοχών
 • Βήμα 6 – Στοιχεία Τραπεζικών Θυρίδων
 • Βήμα 7 – Στοιχεία Λοιπών Επενδύσεων
 • Βήμα 8 – Στοιχεία Κινητών Μέσων
 • Βήμα 9 – Στοιχεία Διαθέσιμων Μετρητών
 • Βήμα 10 – Στοιχεία Διαθέσιμων Κρυπτονομισμάτων
 • Βήμα 11 – Στοιχεία Ηλεκτροδότησης / Υδροδότησης
 • Βήμα 12 – Στοιχεία Σταθερής / Κινητής Τηλεφωνίας
 • Βήμα 13 – Στοιχεία Χρεωστικών / Πιστωτικών / Προπληρωμένων Καρτών
 • Βήμα 14 – Στοιχεία Ασφάλισης Αυτοκινήτων / Δικύκλων
 • Βήμα 15 – Στοιχεία Ασφάλισης Προσώπων
 • Βήμα 16 – Στοιχεία Ασφάλισης Ακινήτων
 • Βήμα 17 – Στοιχεία Δαπανών για Δίδακτρα
 • Βήμα 18 – Στοιχεία Δαπανών για Ταξίδια
 • Βήμα 19 – Προεπισκόπηση Ερωτηματολογίου και Υποβολή της Αίτησης Οι υπόχρεοι σε αυτό ακριβώς το βήμα θα πρέπει να ελέγξουν συγκεντρωτικά όσα έχουν συμπληρώσει σε όλα τα προηγούμενα βήματα και επίσης έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ό,τι χρειάζεται σε οποιοδήποτε βήμα.  Για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην «Υποβολή» πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν «Συμφωνώ και αποδέχομαι» στο πεδίο της «Υπεύθυνης Δήλωσης». Μετά την επιτυχή υποβολή, εμφανίζεται το κατωτέρω μήνυμα:
 • Βήμα 20 – Εκτύπωση Αίτησης

Σε αυτό το τελευταίο βήμα, επιλέγοντας «ΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» στο πεδίο «Αντίγραφο Αίτησης», μπορούν να ανακτήσουν σε μορφή pdf τη δήλωση την οποία έχουν υποβάλει.