ΔΙΑΦΟΡΑ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κύθνου

H  Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  του  Δήμου Κύθνου αφορούσε  στην αποκατάσταση των μη ενεργών πια ΧΑΔΑ  με στόχο την επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος

Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη το 2019

Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ  του  Δήμου Κύθνου Παλαιάς  βρίσκεται στην θέση Λυγαριά με την έκταση που καλύπτει να είναι κοινοτική. Ο χώρος βρίσκεται 500 m νοτίως της κοινότητας.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ ανέρχεται σε 121.500 m3, ενώ η έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος είναι 17 στρέμματα περίπου, με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 7 m περίπου.

Υφιστάμενη κατάσταση Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) :Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν για την αποκατάσταση αφορούσαν  Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο

Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου

Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης

Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (ανάπτυξη πρασίνου)

Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη εισόδου κ.α.)

Εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.

Έργα διαχείρισης ομβρίων.

  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
  • Έργα πρασίνου και άρδευσης
  • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)Πληροφοριακά Αξίζει να επισημανθεί ότι καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την ολοκλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να ενταχθεί το έργο υπό χρηματοδότηση και να εκτελεσθεί. Ταυτόχρονα έγιναν διαρκείς παρεμβάσεις του δημάρχου και συνεργατών του, προς το υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να ξεμπλοκαριστεί η υπόθεση της αποκατάστασης και να προχωρήσει αυτό το έργο πνοής για την περιοχή. Ο Δήμος Κύθνου ευχαριστεί την διαχειριστική αρχή της Σύρου, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο, που ενέταξαν το έργο σε Ευρωπαϊκή χρηματοδότησηΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ