ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυξάνεται κατά 950.500,00 ευρώ η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται κατά 950.500,00 ευρώ η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» , και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
προκειμένου να γίνει προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του. Η νοσηλευτική μονάδα έχει ήδη εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα απεικονιστικά μηχανήματα, δαπάνης άνω των 2,2 εκατ. ευρώ
Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Ρόδου έχει εξοπλιστεί με τα παρακάτω μηχανήματα:
Γ.Ν. Ρόδου:
1. Σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας
2. Ψηφιακός Αγγειογράφος για τη διενέργεια εξετάσεων για διαγνωστικούς σκοπούς (όπως η αγγειογραφία) ή για τη διενέργεια επεμβάσεων για θεραπευτικούς σκοπούς (όπως η αγγειοπλαστική).
3. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα (Τραυματιολογικό) για τις ακτινογραφίες των ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. 4. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα για τις ακτινογραφίες των ασθενών του νοσοκομείου που έχουν εισαχθεί στις διάφορες κλινικές αλλά και των πολιτών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο ως εξωτερικοί ασθενείς.
Με την αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης, για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου θα γίνει η προμήθεια του παρακάτω ενδοσκοπικού και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:
1. Αναπνευστήρες παρακλίνιοι. Μηχανική υποστήριξη αναπνοής σε ενήλικες ασθενείς και παιδιά,
2. Ενδοσκοπικός πύργος ουρολογικός χειρουργείου,
3. Ενδοσκοπικός πύργος ουρολογικός,
4. Σύστημα διουρηθρικής εξάχνωσης του προστάτη,
5. Laser Λιθοτριψίας ουρολογικών εφαρμογών.
6. Δύο Οπτικές 0 μοιρών.
7. Δύο Οπτικές 30 μοιρών.
8. Κυστεοσκόπιο εύκαμπτο,
9. Σύστημα πρόπλυσης ενδοσκοπίων.
10. Ενδοσκοπικός πύργος πλήρης γαστρεντερολογικού.
11. Δύο Αντλίες νερού για πλύση κατά την ενδοσκόπηση.
12. Δύο Ακτινολογικά φορητά (ψηφιακά) για ακτινογραφικές λήψεις επί κλίνης.
13. Δύο Φυγόκεντροι επιδαπέδιες ψυχόμενες δώδεκα θέσεων.
14. Δέκα επτά Καρέκλες αιμοκάθαρσης – αιμοδοσίας,

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:
«Ο τομέας της υγείας σε μια πολυνησιακή Περιφέρεια όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, δεν είναι μόνο εξαιρετικά κρίσιμος, λόγω των συνθηκών που διαμορφώνει η νησιωτικότητα. Για τον ίδιο λόγο, είναι και απαιτητικός. Ουδέποτε διστάσαμε μπροστά σε νέες, τολμηρές νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες προτείναμε για να δώσουμε λύσεις, ακόμα και όταν αυτές ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων μας. Ουδέποτε διστάσαμε να επενδύσουμε στην υγεία μεγάλο μέρος ευρωπαϊκών και ίδιων πόρων, για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας που έχουν ανάγκη οι νησιώτες μας. Με αυτό ως γνώμονα, επιλέξαμε να δούμε στην υγειονομική κρίση της πανδημίας, την ευκαιρία να καλύψουμε ελλείψεις δεκαετιών και να δώσουμε στα Νοσοκομεία των νησιών μας τη δυνατότητα να παρέχουν στους νησιώτες υπηρεσίες υγείας που δεν υστερούν σε τίποτα από τα νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας. Όχι μόνο τα εφοδιάσαμε με ό,τι πιο σύγχρονο στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά συμβάλαμε και στην ενίσχυση του προσωπικού, καλύπτοντας το κόστος μισθοδοσίας, μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρόδου η Περιφέρεια είναι πάντα παρούσα, έτοιμη να συνδράμει, για ένα ακόμα πιο αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας, με λύσεις για ό,τι αποτελεί πηγή αγωνίας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ