ΔΙΑΦΟΡΑ

Αύξηση χρηματοδότησης Πολυδύναμου Κέντρου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ρόδου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Καλύπτεται η δαπάνη λειτουργίας του για μια ακόμη τριετία, μέχρι και το τέλος του 2023

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται το ύψος της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, του  Πολυδύναμου Κέντρου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων νήσου Ρόδου προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, μέχρι και το τέλος του 2023.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης “Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων νήσου Ρόδου”, βάσει της οποίας  η χρηματοδότηση της δομής  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, αυξάνεται σε 474.362,36 (από 245.135,00  του αρχικού πρoϋπολογισμού) και καλύπτει το διάστημα από 1/08/2021 έως και 31/12/2023.

Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ. ά.) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κλπ).

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Πολυδύναμου Κέντρου  είναι οι εξής:

Αξιολόγηση και εκτίμηση αναγκών

Συμβουλευτική  / Κινητοποίηση

Βραχεία παρέμβαση

Συνεργασίες με εξειδικευμένες υπηρεσίες

Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες

Είναι στελεχωμένο με  ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό θεραπευτή και διοικητικό προσωπικό.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 250 άτομα.

Δικαιούχος του Πολυδύναμου  Κέντρου  για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων νήσου Ρόδου, είναι  το ΚΕΘΕΑ.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ανέρχονται σε 474.362,36  και είναι ενταγμένη στον  Άξονα Προτεραιότητας  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ