ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΑΝΑΕΚΚ: Ενημερωτικό Δελτίο – Οκτώβριος 2022

Με χαρά σάς ενημερώνουμε ότι η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ  εγκαινιάζει έναν νέο άμεσο τρόπο επικοινωνίας με τη μορφή «ενημερωτικού δελτίου» ώστε να ενημερώνονται τακτικά οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες μας για τις νέες μας δράσεις και δραστηριότητες.

Στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο της ΔΑΝΑΕΚΚ περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας όπως επίσης για τις μονάδες επεξεργασίας που συνεργαζόμαστε καθώς και τους συμβαλλόμενους μεταφορείς.

Παράλληλα γίνεται αναφορά στην συμμετοχή για πρώτη φορά της ΔΑΝΑΕΚΚ με δικό της Περίπτερο στην 57η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής όπως επίσης και στη σημαντική δράση που αφορά στην έκδοση του πρώτου οδηγού πανελλαδικά με τίτλο «Οδηγός Παρακολούθησης Διαχείρισης ΑΕΚΚ και Ανάπτυξης ΣΔΑ», για την σύνταξη και τον υπολογισμό των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα που συνέταξε ο Τομέας Περιβάλλοντος |ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την ΔΑΝΑΕΚΚ.

Ήδη στο διάστημα λειτουργίας της ΔΑΝΑΕΚΚ, η οποία αποτελεί εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων από το 2021 που τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στο νησί της Ρόδου σε συνεργασία με την ΔΑΝΑΕΚΚ, έχουν ανακυκλωθεί περίπου 92000 τόνοι!

Κατόπιν πολλαπλών δράσεων ως προς την ενημέρωση των πολιτών, φορέων και οργανισμών περί της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, η ΔΑΝΑΕΚΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και συνεπώς τη μείωση ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών σε χειμάρρους και γενικότερα σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) τα οποία οδηγούν σε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών. Γίνεται αντιληπτό το τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος που μπορούν να επιφέρουν οι συνεργασίες αυτές, δίνοντας την ευελιξία στους παραγωγούς των ΑΕΚΚ για την απόθεση αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.

Στόχος της ΔΑΝΑΕΚΚ είναι η κατά το δυνατόν επέκταση του συστήματος σε όλο το νομό της Δωδεκανήσου μέσω της περαιτέρω επέκτασης του δικτύου συνεργατών της και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση των νησιών από μπαζότοπους και χωματερές, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον από περαιτέρω υποβάθμιση

Ήδη, πολλές επιχειρήσεις έχουν έρθει σε επαφή με την Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ΔΑΝΑΕΚΚ) σχετικά με την δήλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για τις ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων. Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ είναι συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για το λόγο αυτό η ΔΑΝΑΕΚΚ βρίσκεται στην διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΑΝΑΕΚΚ www.danaekk.gr, να επικοινωνήσετε στο info@danaekk.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε να καλέσετε στο 22411 22160.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΑΝΑΕΚΚ στο https://danaekk.gr/ ή επικοινωνήστε στο 22411 22160.

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ