ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΑΝΑΕΚΚ: Γέφυρα Κρεμαστής – Το πρώτο δημόσιο έργο του οποίου τα απόβλητα θα ανακυκλωθούν στη Ρόδο.

Υπεγράφη μεταξύ ΔΑΝΑΕΚΚ και Αναδόχου του έργου«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 81Α02 ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ»  σύμβαση για τη διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτωνπου θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου.

Αποτελεί το πρώτο από τα μεγάλα έργα υποδομών της Ρόδου που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, των οποίων τα απόβλητα θα ανακυκλωθούν προστατεύοντας το Περιβάλλον κι ενισχύοντας την κυκλική οικονομία, την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναγνωρίζοντας τις νομοθετικές και περιβαλλοντικές επιταγές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και με το βλέμμα στραμμένο στην αειφορία και την κυκλική οικονομία, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντάσσει την Εναλλακτική Διαχείριση στις μελέτες των έργων που δημοπρατεί στη Ρόδο, δηλαδή την υποχρέωση ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεωνπου παράγονται από τα δημόσια έργα της περιοχής.

Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ συγχαίρει το τμήμα Διεύθυνσης Μελετών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίουκαι την Περιφερειακή Αρχή για τις άμεσες ενέργειες της προς την κατεύθυνση προστασίας του Περιβάλλοντος και την εναρμόνιση των Δημοσίων Έργων της Ρόδου στα πρότυπα των υπόλοιπων νησιών. Καλεί τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ρόδου να ενεργήσουν προς αυτόν τον δρόμο.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ