ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

“Δεν δέχομαι καμία σκιά. Η στρέβλωσης της αλήθειας δεν είναι δημοσιογραφία, είναι η χειρότερη μορφή φασισμού”

 

 

Απάντηση του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.”, Χρήστου Μπάρδου σε διαδικτυακή ανάρτηση του SkyRodos, με τίτλο “Η κόρη της αδελφής του Περιφερειάρχη προσελήφθη με αμοιβή 52.000 ευρώ”

 

Είναι πολύ γοητευτικό και εύκολο, να αυτοπροσδιορίζεται οποιοσδήποτε ως θεματοφύλακας της
τάξης και της ηθικής, με συγκεκριμένους, όμως, πάντα στόχους, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
προσωπικά τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο και τώρα την Ενεργειακή ΑΕ, με
δημοσιεύματα, που χαρακτηρίζονται τουλάχιστον παραπλανητικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά (και σίγουρα όχι η τελευταία) που δημοσιογράφος προσπαθεί να
ανακαλύψει υποτιθέμενο “σκάνδαλο”. Ευτυχώς, το μοναδικό όπλο που η Περιφερειακή Ασχή
χρησιμοποιεί, αυτό της αποτύπωσης της αλήθειας, καταρρίπτει την οποιαδήποτε προσπάθεια.
Το τελευταίο κρούσμα της άοκνης προσπάθειας σπίλωσης, για την πρόσληψη δικηγόρου στην
“Ενεργειακή ΑΕ”, που τυγχάνει να έχει συγγενική σχέση με τον Περιφερειάρχη, η οποία έγινε με
νομιμότατο τρόπο και με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συνοδεύτηκε από έναν πονηρό και
άκρως παραπλανητικό τίτλο, με στόχο τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων στην κοινή γνώμη και
την πρόκληση ερωτηματικών, παρά το γεγονός ότι αυτά απαντήθηκαν από εκπρόσωπο της
Περιφερειακής Αρχής, στο ίδιο το ΜΜΕ, με τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης.

Κύριε Μαρτίνη,

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία. Οι βαρύγδουποι τίτλοι
άλλωστε, αποτελούσαν πλεονέκτημα αντιπολίτευσης σε μια σκοτεινή εποχή που έχει, ευτυχώς,
περάσει ανεπιστρεπτί.

– Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή ΑΕ, στις 26 Μαρτίου 2020,
με την ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 01/2020 προκήρυξε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος “Wintermed: Winter Oslands Network for all year round Tourism Experience in thw MEDiterranean” του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας INTERREG MED, συνολικής διάρκειας μέχρι και την λήξη του έργου (30/6/2022) ή ενδεχόμενης παράτασης αυτού.

– Η Ανακοίνωση δημοσιεύθηκε την ίδια μέρα στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓ8046Μ9ΖΣ-ΣΜ6.

– Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, αναρτήθηκε σε δύο τοπικές εφημερίδες,
“Δημοκρατική” και “Ροδιακή”, όπως προβλέπει ο Νόμος.

-Όπως επίσης προβλέπει ο Νόμος, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας όπου και
παρέμεινε για το προβλεπόμενο εκ του νόμου διάστημα.

– Η προκήρυξη απαιτούσε Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών,
γεγονός που εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, άνοιγε και δεν περιόριζε τον κύκλο των
ενδιαφερομένων για την συγκεκριμένη θέση.

Παρά ταύτα, ένα και μόνο άτομο, εξεδήλωσε ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
προκήρυξης θέσης. Η πλήρωση στο πρόσωπο του ενός ενδιαφερομένου, των προϋποθέσεων και
προσόντων που η προκήρυξη απαιτούσε, έγινε από επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων.

– Όσον αφορά τις αποδοχές της θέσης, που αναφέρονται στον τίτλο με τρόπο που να υποδηλώνει
ένα “εξωφρενικό” ποσό,  αυτό των 52.000,00 ευρώ, δεν είναι παρά οι συνολικές αποδοχές για όλο
το διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα, δηλαδή 26 μήνες. Μια απλή διαίρεση θα βοηθούσε το
κοινό της εκπομπής σας, να διαπιστώσει ότι η μηνιαία αποζημίωση  ανέρχεται σε 2.000 ευρώ μικτά
και όποιος γνωρίζει ελάχιστα περί κρατήσεων και ΕΦΚΑ επίσης εύκολα θα κατέληγε στο ποιο
είναι το καθαρό ποσό αποζημίωσης της συγκεκριμένης θέσης.

ΟΜΩΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΒΟΛΕΥΕ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ Ο ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 26 ΜΗΝΩΝ.

Τονίζω επίσης:

– Το ποσό αυτό ορίζεται και πληρώνεται αποκλειστικά από το συγχρηματοδοτούμενο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την διάρκεια του. Με απλά λόγια, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
δεν έχει κανένα λόγο στον ορισμό του μισθώματος, και σίγουρα, δεν επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό της με αυτό.

– Ό,τι ποσό δεν χρησιμοποιηθεί, για συγκεκριμένους τομείς (όχι μόνο για μισθοδοσία),
που απαιτεί και ελέγχει η διαχειριστική αρχή του προγράμματος, επιστρέφεται πίσω,
δηλαδή, ουσιαστικά χάνεται.
Κατόπιν αυτών, είναι φανερό ότι καμία σκιά περί επιλεκτικής μεταχείρισης δεν στοιχειοθετείται
από την “Ενεργειακή ΑΕ” και η πρόσληψη της δικηγόρου είναι απολύτως διαφανής και νόμιμη,
παρά την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων περί “οικογενειοκρατίας” και “βολέματος
ημετέρων”.

Κύριε Μαρτίνη,
δεν δέχομαι καμία σκιά, για μια εταιρεία η οποία:
– Ελέγχεται κάθε χρόνο από 3 ορκωτούς λογιστές (1. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 2.Από την
διαχειριστική αρχή του εκάστοτε προγράμματος, 3. Από αυτόν που μας επέβαλε ο Γιώργος
Χατζημάρκος, από την στιγμή που την αναλάβαμε).
– Παράπαιε πριν την ανάληψη της προεδρίας αρχικά από τον Περιφερειάρχη και μετά από εμένα,
με ελλειμματικό ταμιακό υπόλοιπο, μόνο 2 έργα σε ροή και απλήρωτες της υποχρεώσεις της.
– Τώρα έχει το μέγιστο ταμιακό υπόλοιπο από την ίδρυση της και τον μέγιστο αριθμό έργων που
εκτελούνται.
– Αποτελεί τον πιο αξιοσέβαστο εταίρο για ολόκληρη την Ευρώπη, σε αναπτυξιακά προγράμματα.
– Δίνει δουλειά, μέσω των έργων-προγραμμάτων που υλοποιεί, σε πλήθος επαγγελματιών του
τόπου μας, που δεν έχουν συγγένεια με τον Περιφερειάρχη.

Το νόμιμο και το ηθικό, ταυτίζονται στην διαχείριση των ενεργειών της Ενεργειακής Α.Ε. και
συνολικά για κάθε ενέργεια της σημερινής περιφερειακής αρχής. Αυτό αποδεικνύεται από τις
συνεχόμενες δικαστικές δικαιώσεις, δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Μην ταυτίζετε εμένα και
τους συνεργάτες μου, με πρακτικές που συναντήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, καταδικάσαμε και
τελικά κερδίσαμε σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι πολύ συνηθισμένο
φαινόμενο, να βάλλεται ο Περιφερειάρχης με οποιανδήποτε τρόπο και για οποιανδήποτε λόγο.

Είναι τόσο συνηθισμένο, που δεν αποτελεί πλέον είδηση. Το να βάλλονται όμως, συγγενικά του
πρόσωπα είναι τουλάχιστον άστοχο και σίγουρα, δεν είναι ηθικό.

Το συνειδησιακό μου επίπεδο, μου απαγορεύει να πράττω διαφορετικά πράγματα, από αυτά που
διδάσκω στους μαθητές μου. Οι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται σε όλα τα νέα παιδιά, αξιολογώντας
τα προσόντα τους και αδιαφορώντας για το επίθετο τους και τον βαθμό συγγενείας τους με ισχυρά
πρόσωπα. Η αξιοκρατία δεν αποτελεί μόνο αρχή, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα αυτού που
αξιολογείται. Αντιμετωπίζω την συκοφαντία και τις ανακρίβειες γενικά, με ευγένεια και αποδείξεις.

Αυτό κάνω και τώρα, όπως ακριβώς έπραξα με την υπόθεση του φράγματος Γαδουρά και των LED,
εκείνη την εποχή, που ρωτούσα πού ήταν το γραφείο του εισαγγελέα, αφού για 50 χρόνια δεν τον
είχα επισκεφτεί.

Και μια θλιβερή διαπίστωση:
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά ορισμένοι παρερμηνεύουν το λειτούργημα του δημοσιογράφου και
την αρχή της ελευθεροτυπίας ως δικό τους δικαίωμα στρέβλωσης της αλήθειας και σπίλωσης
θεσμών και υπολήψεων. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία και δεν είναι ελευθεροτυπία. Είναι η
χειρότερη μορφή φασισμού.

Στη απέλπιδα προσπάθειά τους θα απαντάμε με επιμονή και εμμονή στην αλήθεια, ακόμη κι αν
αυτή τους εξοργίζει περισσότερο. Η αποκάλυψη των προθέσεων του καθενός από εμάς, είναι στην
διάθεση της κοινής γνώμης.

To Γραφείο ΤύπουΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ