ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος είχε στήσει «παραμάγαζο» για πάνω από 10 χρόνια στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών

 

Πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας αποκαλύπτει ότι ο εμμισθος δικηγόρος του νοσοκομείου διεκδικούσε συνεχώς επιδόματα και αποζημιώσεις με την εκάστοτε διοίκηση να «παραλείπει» να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα

Μια πρωτοφανή υπόθεση κακοδιοίκησης, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, αποκαλύπτει πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr. Μια υπόθεση, όπου «πρωταγωνιστούν» ο δικηγόρος και τα όργανα διοίκησης του νοσοκομείου, επί δέκα και πλέον χρόνια, ζημιώνοντας το νοσοκομείο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Τι διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ στον έλεγχό τους και αποτύπωσαν στο πόρισμά τους; Ότι ο έμμισθος δικηγόρος του νοσοκομείου είχε στήσει «παραμάγαζο» αγωγών εις βάρος του νοσοκομείου και τοπυ δημοσίου, διεκδικώντας συνεχώς επιδόματα και αποκομίζοντας μεγάλα οφέλη. Παράλληλα, η εκάστοτε διοίκηση «παρέλειπε» να ασκεί τα ένδικα μέσα και να εξαντλεί τη δυνατότητα νομικής απάντησης που είχε στις δικαστικές διαμάχες που εγείροντο με τις αγωγές του έμμισθού της δικηγόρου, όπως ορίζεται στις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών. Το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών πλήρωνε – ως όφειλε- τα ποσά όταν επιδικάζονταν, συμμορφούμενο στις δικαστικές αποφάσεις που κέρδιζε ο δικηγόρος. Πλήρωνε ποσά για τους αναλογούντες τόκους, επιβαρυνόταν και με την πληρωμή του εντολοδόχου δικηγόρου που οριζόταν από το ΔΣ να εκπροσωπήσει το Νοσοκομείο στις αλλεπάλληλες αγωγές του εμμίσθου δικηγόρου!

Τα περιστατικά, που ξεδιπλώνονται με λεπτομέρειες και στοιχειοθετούνται με πλήθος εγγράφων που δηλώνουν πράξεις αλλά και παραλείψεις των αρμοδίων μέσα στο νοσοκομείο, στις δεκάδες σελίδες του πορίσματος, προκαλούν τη χείριστη εντύπωση για τον τρόπο που ασκούνταν η διοίκηση στο μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο εντοπισμός του «παραμάγαζου» έγινε τυχαία – το 2015 με αφορμή μία δικαστική απόφαση που αφορούσε οικονομικές διαφορές του δικηγόρου του νοσοκομείου με το… νοσοκομείο, μια διοικητική υπάλληλος διαπίστωσε πως κάθε φορά που ο δικηγόρος του νοσοκομείου προσέφευγε δικαστικώς εναντίον του νοσοκομείου, δεν ασκούνταν κανένα ένδικο μέσο κατά της πρωτόδικης απόφασης, που ήταν σε βάρος του νοσοκομείου. Η δική της πρόχειρη έρευνα έδειξε ότι μόνον για το έτος 2015 ο δικηγόρος είχε καταθέσει τέσσερις αγωγές κατά του νοσοκομείου, πάντα αξιώνοντας επιδόματα, ζητώντας να του καταβληθούν όπως στους άλλους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Όμως οι αγωγές καταθέτονταν χωρίς τις ορθές διοικητικές διαδικασίες και παρακάμπτοντας πάντα τη Διοικητική Υπηρεσία. Όλες οι δικαστικές υποθέσεις συζητούνταν στο ΔΣ με προφορική εισήγηση του εκάστοτε προέδρου του Δ.Σ. και με χαρακτηρισμό ως Οικονομικό θέμα – εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Σε συνεννόηση με το ΔΣ οριζόταν συγκεκριμένος πάντα δικηγόρος ως εντολοδόχος ο οποίος εκπροσωπούσε το νοσοκομείο στο δικαστήριο όπου εκδικαζόταν η αγωγή που είχε καταθέσει ο έμμισθος δικηγόρος του νοσοκομείου. Ο ίδιος δε ο έμμισθος δικηγόρος ως… αντίδικος του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών χειριζόταν τελικά μόνος του την πορεία των αγωγών του μετά την εκδίκασή τους.

Οι παράνομες αποφάσεις του ΔΣ

«Το ΔΣ είχε λάβει απόφαση περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά πρωτόδικων αποφάσεων. Παρέρχονταν λοιπόν άπρακτες οι προθεσμίες άσκησης ενδίκου μέσου εκ μέρους του νοσοκομείου με αποτέλεσμα να καθίστανται τελεσίδικες οι πρωτόδικες αποφάσεις και δεδικασμένο, οι οποίες στη συνέχεια, ομοίως λόγω μη άσκησης ένδικου μέσου, καθίσταντο αμετάκλητες, δεσμεύοντας στο εξής το νοσοκομείο» περιγράφουν οι Επιθεωρητές τις ενέργειες των οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου.

Οι Επιθεωρητές σημειώνουν πως από τον επιτόπιο έλεγχο και τη μελέτη των εγγράφων που συνελέγησαν, προκύπτει πως τα όργανα διοίκησης του νοσοκομείου ουδέποτε ζήτησαν τις εισηγήσεις – προτάσεις των αρμόδιων υποδιευθύνσεων για το θέμα αυτό, όπως όφειλαν.

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ προέβαιναν σε αποδοχή των εισηγήσεων των εντολοδόχων δικηγόρων χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη ή την εισήγηση της υπηρεσίας, παραβαίνοντας τον νόμο» αναφέρει το πόρισμα. Οι εντολοδόχοι δικηγόροι ήταν αυτοί που εκπροσωπούσαν το νοσοκομείο στις αγωγές που κατέθετε εναντίον του ιδρύματος ο έμμισθος δικηγόρος και πάντα εισηγούνταν τη μη άσκηση ενδίκων μέσων.

Επίσης, διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές πως οι εντολοδόχοι δικηγόροι ορίζονταν εκτός ημερήσιας διάταξης, απόντων τακτικών μελών του ΔΣ και παρόντων αναπληρωματικών, και πάλι κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Ευθύνες διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές και στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία του νοσοκομείου «η οποία παρακάμφθηκε κατ’ επανάληψη αλλά και παρέλειψε η ίδια να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της».

«Εν κατακλείδι με τους χειρισμούς του νοσοκομείου δεσμεύθηκαν και διατέθηκαν ποσά τα οποία ανέρχονται σε 132.549 ευρώ, μη υπολογιζομένων των τόκων ενώ δεν έχουν κριθεί ακόμη στο σύνολό τους όλες οι αξιώσεις που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου του ΣΕΥΥΠ» καταλήγουν οι Επιθεωρητές.

Τι ακολούθησε μετά τις αποκαλύψεις

Το 2016 η διοικητική υπάλληλος απηύθυνε εμπιστευτικό έγγραφο- ερώτημα στον Διοικητή του Νοσοκομείου και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), αν η συγκριμένη πρακτική είναι νόμιμη και ηθική αλλά και αν συνάδει με τον κώδικα δικηγόρων.

Σημειωτέον ότι όταν το έγγραφο δημοσιοποιήθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες η υπάλληλος βρέθηκε στο στόχαστρο του δικηγόρου ο οποίος τον Νοέμβριο του 2016 κατέθεσε εναντίον της μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, έκδοση ψευδούς βεβαίωσης και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Τον Φεβρουάριο του 2018 κλιμάκιο του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) κατ’ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή επισκέφθηκε το νοσοκομείο και διενήργησε επιτόπιο έλεγχο.

Στην έκθεση Ελέγχου που συνέταξε τον Ιούλιο του 2019 το ΣΕΥΥΠ διαπιστώνει ότι η δραστηριότητα του δικηγόρου του νοσοκομείου στην άσκηση αγωγών κατά του νοσοκομείου χρονολογείται από τη δεκαετία του 2000 και ζητεί πειθαρχική διερεύνηση του θέματος.

Ζητεί επίσης το ΣΕΥΥΠ να διαβιβασθεί η έκθεση στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών για τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων αλλά και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τυχόν ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων. Έκτοτε ωστόσο ουδεμία εξέλιξη πειθαρχική ή ποινική έχει καταγραφεί. proto thema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ