ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δράσεις καθαρισμού από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

 

Τρίστομο Καρπάθου: ένας υγρότοπος μεγάλης οικολογικής σημασίας.

Τουλάχιστον τέσσερις τόνους απορριμμάτων συνέλεξε ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του παράκτιου υγροτόπου του Τριστόμου στο βορειότερο τμήμα της Καρπάθου το διάστημα
16 με 20 Φεβρουαρίου 2020.

Ο μικρός υγρότοπος είναι ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και ο μοναδικός της βόρειας Καρπάθου. Λόγω της θέσης του αποτελεί τον πρώτο σταθμό ανεφοδιασμού για τα μεταναστευτικά πουλιά μετά το πέρασμα της Σαχάρας και της Μεσογείου στο ταξίδι τους από την Αφρική προς την Ευρώπη, ενώ χρησιμοποιείται και από τους Μαυροπετρίτες που φωλιάζουν στην ευρύτερη περιοχή και οι οποίοι τρέφονται με τα έντομα που αυτός
φιλοξενεί.

Η παρουσία του υγροτόπου είναι ιδιαίτερα σημαντική και για πολλά άλλα είδη χλωρίδας και πανίδας, ενώ η ευαισθησία του στις μεταβολές καθιστά την προστασία του επιτακτική. Ο υγρότοπος έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση από τη μακροχρόνια συσσώρευση απορριμμάτων που εκβράζονται από τη θάλασσα.

Ο καθαρισμός εστίασε στη συλλογή απορριμμάτων κατά μήκος της παραλίας και περιμετρικά του υγροτόπου και πραγματοποιήθηκε από πενταμελές συνεργείο με την υποστήριξη του προσωπικού και τη χρήση του σκάφους του Φορέα Διαχείρισης. Το συνεργείο συνέλεξε αρχικά τα μεγάλου μεγέθους θαλάσσια απορρίμματα και στη συνέχεια ακολούθησε προσεκτικός καθαρισμός των μικρότερων απορριμμάτων. Επίσης, καθαρίστηκαν και δύο μικρές τεχνητές υδατοσυλλογές, οι οποίες βρίσκονται στην παραλία και χρησιμοποιούνται από τα ζώα της περιοχής.

Συνολικά, συλλέχθηκαν περίπου 350 σακούλες με απορρίμματα διαφόρων ειδών, όπως φελιζόλ, πλαστικοί σωλήνες, κάβοι σκαφών, λάστιχα, πλαστικές συσκευασίες, υφάσματα και ένας πολύ μεγάλος αριθμός από πλαστικά καπάκια και μπουκάλια, τα οποία καταλήγουν στην παραλία παρασυρμένα από τα θαλάσσια ρεύματα κυρίως από άλλες περιοχές. Τα απορρίμματα, βάρους άνω των 4 τόνων, μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης με το σκάφος του Φορέα Διαχείρισης στο λιμάνι του Διαφανίου Καρπάθου, από όπου αρχικά μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν σε ειδικό χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Καρπάθου, κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Καρπάθου, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα μεταφερθούν σε μονάδα ανακύκλωσης εκτός του νησιού.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου πρόκειται να
υλοποιήσει έναν επαναληπτικό καθαρισμό στην περιοχή στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ
προγραμματίζει τη διοργάνωση μιας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων απευθυνόμενος
τόσο στους μαθητές, όσο και στους πολίτες και επισκέπτες της Καρπάθου στοχεύοντας στην
βελτίωση της ενημέρωσης και αύξηση της ευαισθητοποίησής τους.

Ο καθαρισμός αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Φορέα Διαχείρισης για την προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξη ειδών και οικοσυστημάτων στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους.

Σύντομη παρουσίαση-video από τον καθαρισμό του υγροτόπου του Τριστόμου:

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ