ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΕ: Συστάσεις σε 4 χώρες για την έλλειψη ταξιδιωτικής πληροφόρησης

Επίσημες συστάσεις για συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ έλαβαν οι κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Λετονίας και της Σλοβενίας από την Επιτροπή της ΕΕ, αφού η τελευταία δήλωσε ότι και τα τέσσερα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους κανόνες σχετικά με την παροχή πανευρωπαϊκής ταξιδιωτικής πληροφόρησης.

Οι εν λόγω συστάσεις αποτελούν μέρος της τακτικής δέσμης αποφάσεων της Επιτροπής για παραβάσεις, μέσω της οποίας η ΕΕ κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει του δικαίου της.

Στο πλαίσιο της οδηγίας για τα «έξυπνα» συστήματα μεταφορών (ITS), απαιτείται από τα κράτη μέλη να παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ταξιδιωτικής πληροφόρησης, αφού οι ταξιδιώτες στην Ευρώπη συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για τις μετακινήσεις τους μεταξύ των κρατών μελών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη υποχρεούνται να δημιουργήσουν εθνικά σημεία πρόσβασης στα δεδομένα ταξιδιωτικής πληροφόρησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία, η ITS βοηθά ώστε να παρέχεται στους ταξιδιώτες μια συνοπτική περιγραφή όλων των επιλογών μετακίνησης που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνονται οι πλέον βιώσιμες επιλογές. Διασφαλίζει επίσης ότι οι επιβάτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περιπτώσεις διαταραχών, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι ταξιδιώτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Συνεπώς,  οι κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Λετονίας και της Σλοβενίας έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σε περίπτωση που το τελευταίο κρίνει ότι και οι τέσσερις χώρες έχουν παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ, οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσής τους με την απόφαση του Δικαστηρίου.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ