ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το «Α. Τρίτσης» του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης σε Πάλλους και Μανδράκι Νισύρου

 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8645/2021/17-3-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα – κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης– εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών το έργο με τίτλο : «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Πάλλων και Μανδρακίου, αγωγός μεταφοράς λυμάτων Πάλλων-ΕΕΛ»  ύψους 2.061.845,21 ευρώ. Η απόφαση αναρτήθηκε σήμερα, 21/3, στο διαύγεια.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Μανδρακίου και Πάλων της Νισύρου, την κατασκευή του εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τους Πάλους στην υπό κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)  στην θέση «Λινούρα» του Δήμου Νισύρου.

 Συγκεκριμένα το έργο αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Μανδρακίου

Το έργο θα αντικαταστήσει το παλιό προβληματικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού καθώς και θα το επεκτείνει ώστε τα λύματα να μεταφέρονται προς το εξωτερικό δίκτυο και από εκεί στην Ε.Ε.Λ του νησιού.

Για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου του Μανδρακίου θα κατασκευαστεί αγωγός, που θα εξυπηρετεί όλο τον οικισμό, με μήκος 4.500 μέτρα περίπου και θα μεταφέρει τα λύματα σε συγκεκριμένες θέσεις αντλιοστασίων. Στο δίκτυο προβλέπεται η κατασκευή 9 αντλιοστασίων καθώς και τοποθέτηση καταθλιπτικών αγωγών μήκους 880 μέτρων.

Το τμήμα αυτό του έργου περιλαμβάνει: Την αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης με νέες σωληνώσεις από πλαστικό διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια και αυλακωτή εξωτερική καθώς και την επέκταση του δικτύου με την κατασκευή σωληνώσεων για την κάλυψη των αναγκών ολόκληρου του οικισμού. Το δίκτυο περιέχει διακλαδώσεις, σε όλο το εύρος και μήκος του οικισμού, βαρυτικών αγωγών οι οποίοι μεταφέρουν τα λύματα σε συγκεκριμένες θέσεις όπου θα κατασκευαστούν αντλιοστάσια. Από τα αντλιοστάσια αυτά, τα οποία είναι 9 στο σύνολο, τα λύματα κατευθύνονται με καταθλιπτικούς αγωγούς, από πλαστικό υλικό ποιότητας HDPE, σε εξωτερικό δίκτυο όπου και μεταφέρονται στην Ε.Ε.Λ Νισύρου. Επίσης το έργο διευθετεί και την συγκέντρωση σε ένα χαμηλό σημείο του οικισμού, και την παγίδευση σε αυτό, όμβριων νερών. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 5.380 μέτρα εκ των οποίων τα 4.500 μέτρα είναι το μήκος των βαρυτικών αγωγών. Στο έργο περιλαμβάνονται οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος καθώς και η κατασκευή 415 φρεατίων επίσκεψης και 3 φρεατίων αερεξαγωγών.

2.  Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Πάλλων

Η μελέτη αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης του οικισμού των Πάλλων και την μελέτη του αντλιοστασίου που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Το έργο έχει στόχο να εξυπηρετεί καθ’ ολοκλήρου τις ανάγκες του οικισμού των Πάλλων, δημιουργώντας ένα δίκτυο με διακλαδώσεις συνολικού μήκους 2.480 μέτρων βαρυτικού αγωγού και 470 μέτρων καταθλιπτικού.

Το δίκτυο θα τοποθετηθεί υπογείως και θα είναι επισκέψιμο σε 89 φρεάτια επίσκεψης. Το αντλιοστάσιο θα μεταφέρει τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό σε ορισμένο σημείο (στην αρχή του εξωτερικού αγωγού) απ’ όπου τα λύματα θα κατευθύνονται προς την υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ.

Το δίκτυο των βαρυτικών αγωγών θα είναι από PVC, ενώ οι καταθλιπτικοί από πλαστικό ποιότητας HDPE. Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνονται οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος καθώς και η κατασκευή 89 φρεατίων επίσκεψης του δικτύου, 1 φρεατίου πτώσης και 1 φρεατίου αερεξαγωγού για τη σωστή λειτουργία του δικτύου. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 2.480 μέτρα βαρυτικού αγωγού καθώς και 470 μέτρα καταθλιπτικού, χρησιμοποιώντας 1 κατηγορία δυναμικότητας σωληνώσεως σε όλο το μήκος και τις διακλαδώσεις του.

3.  Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Πάλλοι-Ε.Ε.Λ.

Η μελέτη περιλαμβάνει τον αγωγό από το προτεινόμενο αντλιοστάσιο λυμάτων Α5 των Πάλλων (αρχή του εξωτερικού αγωγού) μέχρι την θέση το αντλιοστάσιο Α3 στην διασταύρωση προς την Ε.Ε.Λ.

Το τμήμα αυτό του έργου αφορά την κατασκευή δικτύου Οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό ποιότητας HDPE στο το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, ήτοι 1.672 μέτρα, ενώ για 280 μέτρα χρησιμοποιούνται αγωγοί ποιότητας PVC. Στο δίκτυο κατασκευάζονται 2 αντλιοστάσια καθώς και 6 φρεάτια επίσκεψης, 1 φρεάτιο άφιξης καταθλιπτικού αγωγού και 6 φρεάτια αερεξαγωγών. Στο έργο περιλαμβάνονται οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος μετά την τοποθέτηση του δικτύου.

Ο Δήμαρχος Νισύρου, κ. Χριστοφής Κορωναίος, σε δήλωσή του ανέφερε: « Με την χρηματοδότηση του έργου της αποχέτευσης ολοκληρώνονται όλα τα έργα υποδομής της Νισύρου. Στην φετινή χρονιά που γιορτάζουμε την 75η επέτειο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η Νίσυρος ολοκληρώνει όλα τα βασικά έργα υποδομών. Εγώ και οι συνεργάτες μου και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού της Νισύρου αισθανόμαστε υπερήφανοι που μετά από μεγάλη προσπάθεια κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας όλα αυτά τα σημαντικά για το νησί μας έργα. Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, για την χρηματοδότηση ενός εκ των σπουδαιότερων έργων  για τη Νίσυρο μας.  Ευχαριστώ το βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Βασίλη Υψηλάντη για την συνεχή στήριξη των προσπαθειών μου για την πρόοδο της Νισύρου

Το έργο της Ύδρευσης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μανδρακίου και Πάλλων Νισύρου και αγωγοί μεταφοράς νερού έως την αφαλάτωση», ύψους 1,2 εκ. ευρώ, επίσης ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα γίνει συνένωση των δύο μεγάλων έργων της ύδρευσης και της αποχέτευσης στα τμήματα που είναι εφικτή, για λόγους λειτουργικότητας, εξοικονόμησης πόρων και χρόνου αποπεράτωσής τους.

Σήμερα είχα πολύωρη συνάντηση στα γραφεία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού δημοπράτησης των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της Νισύρου, με τίτλο «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων Πάλοι-ΕΕΛ», ύψους 2,2 εκ. ευρώ χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στην πρώτη φάση εκτέλεσης των εργασιών του. Επίσης το έργο «Ύδρευσης των οικισμών Εμπορειού και Νικειών» ύψους 1,5 εκ. ευρώ έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης του.

Με την χρηματοδότηση του έργου της αποχέτευσης ο Δήμος μας απορρόφησε ποσό που ξεπερνά το 100% της χρηματοδότησης που δικαιούται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε μελέτες ώριμες και δουλεύουμε ακατάπαυστα για τη Νίσυρο.

Αυτά τα έργα υποδομής, της ύδρευσης, της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού έχουν βαθύ κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο νησί μας. Με την ολοκλήρωσή τους θα δώσουμε λύση στην ύδρευση και στην διαχείριση των λυμάτων, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Όλα τα έργα μικρά και μεγάλα του νησιού μας, ικανοποιούν τις μικρές και μεγάλες ανάγκες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Όταν αναλάβαμε καθήκοντα σαν νέα Δημοτική Αρχή υποσχεθήκαμε ότι θα αλλάξουμε τη Νίσυρο με το πρόγραμμα μας βασισμένο στις αρχές της «Ολοκληρωμένης Αξιοβίωτης Ανάπτυξης». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος βιώνει μια μορφή ολοκληρωμένης ανάπτυξης «για την οποία χαίρεται κανείς να ζει». Να ζούμε στο μικρό ακριτικό νησί μας με μια ποιότητα ζωής και με σεβασμό στο περιβάλλον, αναλαμβάνοντας την βαριά ευθύνη να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Η Νίσυρος προχωρεί εμπρός με γοργά βήματα. Ο λαός της Νισύρου δεν θα επιτρέψει ποτέ επιστροφή στο παρελθόν της απραξίας και της κακοδιαχείρισης του πλούτου της Νισύρου».

realvoice995.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ