ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

«Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Ρόδου για την εξαίρεση του κριτηρίου της εντοπιότητας από τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Ρόδο»

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 

Κε Πρόεδρε του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η ΔΕΗ από ιδρύσεως της το 1950, αποτέλεσε και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και συμβάλλει στην εθνική  οικονομία της χώρας. Με αφορμή την ίδρυση του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη νότια Ρόδο στην περιοχή της Καταβιάς και ενόψει της έκδοσης προκήρυξης για την  πρόσληψη προσωπικού, στο εν λόγω εργοστάσιο αλλά και στο εργοστάσιο της Σορωνής,   ζητούμε  τη διατήρηση του  κριτηρίου της «εντοπιότητας» στις προσλήψεις. 

Επιτρέψτε μου ωστόσο να αναφέρω, ότι είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος  αφενός λόγω καταγωγής από τη Σορωνή  και αφετέρου λόγω της θητείας μου ως Δήμαρχος, Καμείρουτην περίοδο 2006-2010,  και να επισημάνω ότι  από την κατασκευή του εργοστασίου στη Σορωνή, ισχύει η εντοπιότητα.  Αποτέλεσε αντιστάθμισμα στην υποβάθμιση της περιοχήςμετά από αγώνες  που έδωσε και ο πατέρας μου ο οποίος διετέλεσε κοινοτάρχης. Το εν λόγω  κριτήριο επ’ ουδενί αποτέλεσε χαριστική διάταξη αλλά πράξη ηθικού δικαίου, λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της οικονομικής υποτίμησης της  περιουσίας των κατοίκων, στην όμορη περιοχή πέριξ του εργοστασίου της ΔΕΗ. 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι από το 1976 που λειτούργησε το ατμοηλεκτρικό  εργοστάσιο της Σορωνής αλλά και το 1996 που έγινε η μεγάλη επέκταση του, συνέβαλε τα μέγιστα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί μας. Με  δεδομένο ότι η ηλεκτρική ενέργεια στη Ρόδο είναι και ακριβή και δυσεύρετη λόγω των συνεχώς αυξημένων αναγκών, το νέο εργοστάσιο θα συμβάλλει τόσο στην  παραγωγή ενέργειας με καλύτερους περιβαλλοντικούς όρους όσο και στην τοπική  μας οικονομία με τις νέες προσλήψεις.

Επίσης θα υλοποιηθούν και τα έργα που  έχουν ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου ως αντιστάθμισμα για τη λειτουργία του νέου  εργοστασίου . Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής τα έργα θα υλοποιούνται από το  Δήμο Ρόδου και το κόστος θα καλύπτεται από τη ΔΕΗ. 

Επιδεικνύοντας την ίδια κοινωνική ευαισθησία παρακαλώ για τη διατήρηση του  κεκτημένου δικαιώματος της εντοπιότητας! 

 Η παράταξη «Ρόδος Αξιών» είναι θετική στο υπό έκδοση ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τιμή 

 Δημήτρης Γ. Κρητικός  

Γιατρός πνευμονολόγος 

Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος Αξιών» 

Πρώην Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ