ΔΙΑΦΟΡΑ

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του Βιολογικού καθαρισμού της Λίνδου

Aπό αυτή  την στήλη κάθε εβδομάδα  παρουσιάζουμε έργα  που   έχουν  υλοποιηθεί  η  πρόκειται να ενταχθούν και να υλοποιηθούν  από προγράμματα του ΕΣΠΑ  με συγχρηματοδότηση   από το Ταμείο Συνοχής

Σε ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε  την Λίνδο και συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της σημαντικής αυτής τουριστικής ζώνης, έδωσε λύση  πριν από πέντε   χρόνια  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  που χρηματοδότησε  το συγκριμένη έργο  από πρόγραμμα της ευρωπαϊκής ένωσης  με συγχρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής   και υλοποιήθηκε από την ΔΕΥΑΡ με το ποσό των 953.728, 180€  Το έργο ” Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση εξοπλισμού για τον Εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της υφιστάμενης ΕΕΛ Λίνδου – Ρόδου”  Σήμερα  ο βιολογικός της Λίνδου λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα . Το έργο αυτό έλυσε οριστικά τα προβλήματα ανεξέλεγκτης διάθεσης λυμάτων και αυτό συνεπάγεται:

1) Τη διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων.

2) Τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

3) Την προφύλαξη των υδάτινων πόρων από την επιμόλυνση των ακάθαρτων εκροών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον υδροφορέα Κούμων.

4) Τη δραστική προώθηση στην Πράξη των Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης των στερεών απορριμμάτων.

“Η Λίνδος, η τουριστικότερη και με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα περιοχή του νησιού μας,  απέκτησε επιτέλους έναν σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θεώρησε υποχρέωσή της και άμεση προτεραιότητά της, την κάλυψη των ζωτικών αναγκών των νησιωτών της με έργα υποδομών, πορεία την οποία πιστά ακολουθούμε από την πρώτη ημέρα της θητείας μας” δήλωσε την περίοδο εκείνη  οΠεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος

 

 

Ηεγκατάσταση είναι δυναμικότητας 1200m³/d (8.600 ι.κ.) και υλοποιήθηκαν παρακάτω έργα:

Φρεάτιο άφιξης

Α/Σ ανύψωσης λυμάτων

Προεπεξργασία λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση)

Μεριστής βιολογικής βαθμίδα

Οξειδωτικές τάφροι βιολογικής βαθμίδας

Μεριστής δευτεροβάθμιας καθίζησης

Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης

Α/Σ ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος

Μονάδα απολύμανσης

Δ/Ξ πάχυνσης ιλύος

Α/Σ παχυμένης ιλύος

Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Μονάδα μηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος

καθώς επίσης και τα παρακάτω έργα υποδομής:

Κτίριο διοίκησης

Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης

Δίκτυο οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η εγκατάσταση ελέγχεται από ολοκληρωμένο σύστημα αυτομάτου ελέγχου (SCADA).

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ