ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.), συνήλθε με πλήρη απαρτία σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με μοναδικό θέμα το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τις Ιαματικές Πηγές.

Ο Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδος απαρτίζεται από 83 μέλη που εκπροσωπούν 58 Δήμους οι οποίοι έχουν καταθέσει 124 φάκελους Ιαματικών Πηγών, έχοντας ήδη αναγνωρισθεί 76 από αυτές και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ιαματική Πηγή της Καλλιθέας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , εκπρόσωποι του Δήμου Ρόδου, κ.κ. Ιατρίδης Ιωάννης , Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου , Στάμος Αθανάσιος και Μιχάλης Σταυρής.

ΤΟ Δ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

«Η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της
και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ο ΣΔΙΠΕ ως φορέας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους που
έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές, θεωρεί την εξέλιξη αυτή ακραία
αντιαυτοδιοικητική.
H αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το
Υπουργείο, πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον
κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει ένα
ακραία αντι-αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης
των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και
οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην
αναγνώριση των φυσικών τους πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται
σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών
τους. Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση
επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση
των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα
εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες τις παραπάνω
διαδικασίες η μέχρι σήμερα στάση της κεντρικής διοίκησης ήταν – με τους
επιεικέστερους όρους – μη υποστηρικτική.
Κατόπιν τούτων, καλούμε:
1. Τους Δήμους – Μέλη του Συνδέσμου μας,
2. Τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και
3. Τις Περιφέρειες της χώρας να «υιοθετήσουν» την Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ, με τη λήψη σχετικής απόφασης από τα οικεία συμβούλια,
και 4. Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον θεσμικό εκφραστή του
συνόλου των Δήμων της χώρας, να απορρίψει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του
Υπουργείου Τουρισμού, καθώς η συμμετοχή της στην εταιρεία αυτή δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως άλλοθι στην
υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υφαρπαγή των περιουσιακών της
στοιχείων.
Τέλος, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το
Υπουργείο Τουρισμού αποσύρει τις εν λόγω διατάξεις, είμαστε έτοιμοι να
προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον των ιαματικών
πηγών της χώρας».

Το Δ.Σ Σ.Δ.Ι.Π.Ε.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ