ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκταμιεύτηκε το δάνειο της ΔΕΥΑΡ – Πληρώθηκε το χρέος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εκταμιεύτηκε το δάνειο το οποίο είχε ζητήσει η ΔΕΥΑΡ από το Δήμο Ρόδου, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει.

 

Το δάνειο είναι ύψους 3.200.973,28 ευρώ και ζητήθηκε προκειμένου να καλύψει το χρέος που είχε δημιουργηθεί προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη χρήση του νερού από το Φράγμα Γαδουρά.

 

Το πρόβλημα με τα χρέη και τα μειωμένα έσοδα υπογράμμισαν επανειλημμένα με δηλώσεις τους στα τοπικά ΜΜΕ, στελέχη της διοίκησης της ΔΕΥΑΡ καθώς η επιχείρηση άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του νέου διοικητικού συμβουλίου και κατά τη διάρκεια της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, είχε περιέλθει σε πολύ

 

κακή οικονομική κατάσταση.

 

Θυμίζουμε πως το θέμα είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, όπου η ΔΕΑΥΡ επικαλέστηκε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 75 (ΦΕΚ Α’75/30.03.2020) περί μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 και άλλων κατεπειγουσών διατάξεων που ορίζουν ότι:

 

…Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε 18 ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ του οικείου Δήμου αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως 72 για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους…”.

 

Ως γνωστόν οι επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της χώρας και συνακόλουθα και η ΔΕΥΑ Ρόδου έχουν ως μοναδικά έσοδα αυτά που προέρχονται από την έκδοση λογαριασμών και την μετέπειτα καταβολή εκ μέρους των δημοτών. Με δεδομένη την απαγόρευση που έχει επιβληθεί αλλά και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις περισσότερες επιχειρήσεις διαπιστώνεται ότι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εισπράξεις της επιχείρησης ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις παραμένουν ως έχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον αδυναμία στην πλήρη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οφειλή της ΔΕΥΑΡ προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη χρήση του νερού από το Φράγμα Γαδουρά, εξοφλήθηκε κανονικά.

 

 

 

ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

 

Σε παρουσίαση που έλαβε χώρα στη ΔΕΥΑΡ παρουσιάστηκαν όλα τα οικονομικά στοιχεία, σε αναλυτικούς πίνακες για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

 

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Σπύρο Σπυρόπουλο:

 

«Η ανάλυση, αφορά στη διαχείριση του 1ου έτους υπό τη σημερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΡ (Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020). Για να κριθεί κατά πόσο αυτή η διαχείριση είναι στη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Ως μέτρο σύγκρισης επιλέξαμε την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (Οκτώβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2019), που αντιστοιχεί στο τελευταίο έτος (5ο) διαχείρισης της προηγούμενης Διοίκησης… Εννοείται ότι συνεχίζεται εντατικά ο έλεγχος των πραγμάτων και ο περιορισμός της σπατάλης. Δείγματα γραφής δώσαμε ήδη. Διαγραφή απαιτήσεων που έχουν παραγραφεί ή είναι ανεπίδεκτες είσπραξης. Ήδη έχει ληφθεί απόφαση διαγραφής ποσού 1.200.000,00€. Αύξηση του ρυθμού είσπραξης απαιτήσεων με λήψη των κατάλληλων διοικητικών ή νομικών μέτρων (διακοπές νερού, βεβαιωτικοί κατάλογοι στη ΔOY, έκδοση διαταγών πληρωμής, κ.λπ.) Ευνοϊκές ρυθμίσεις διευκόλυνσης των καταναλωτών».

 

– Οι υποχρεώσεις προς τρίτους στις 30/9/2019 ήταν 12.702.497,55€.

 

– Τις μειώσαμε στις 30/9/2020, στα 11.514.595,18 € (-1.187.902,37€)

 

– Οι απαιτήσεις την περίοδο 2014-2018 εκτινάχθηκαν από τα 31 εκατ. στα 58 εκατ.€ (αύξηση 27 εκατ. ή 87% ή 5,4 εκατ. €/έτος).

 

– Σήμερα ανέρχονται στα 60,26 εκατ. €, και αν δει κανείς την καμπύλη τάσης (διακεκομμένη γραμμή), είναι εμφανής η έναρξη μείωσης.

 

– Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των απαιτήσεων ανά κατηγορία πελατών. Εμφανίζονται τα ποσοστά των τεσσάρων κυρίαρχων κατηγοριών.

 

– Στο διάστημα 10ος/18-9ος/19 βεβαιώθηκαν 21.440.238€.

 

– Στο διάστημα 10ος/19-9ος/20 βεβαιώσαμε 17.830.667€, δηλαδή 3.609.571€ λιγότερα.

 

– Στο διάστημα 10ος/18-9ος/19 εισπράχθηκαν 19.856.258 € (92,61% των βεβαιωθέντων). Άρα τα ανείσπραχτα αυξάνονταν!

 

– Στο διάστημα 10ος/19-9ος/20 εισπράξαμε 19.307.421 €, (108,28% των βεβαιωθέντων). Αυτός είναι ο λόγος που τα τα ανείσπραχτα -άρχισαν να μειώνονται!

 

– Για να λειτουργεί στοιχειωδώς ή ΔΕΥΑΡ και να έχει τη δυνατότητα έστω και περιορισμένης έκτασης επενδύσεων με ίδιους πόρους, πρέπει τα μηνιαία έσοδα της να είναι της τάξης των 2.000.000 € ή των 24.000.000€ ετησίως. Απέχουμε σημαντικά από τον στόχο, αλλά δουλεύουμε για να τον πετύχουμε».

 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ