ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιδοτούμενα Σεμινάρια  για εργαζόμενους στον Τουρισμό

 

Επιδοτούμενα σεμινάρια προκηρύχτηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και επενδύσεων, Παιδείας και θρησκευμάτων, Τουρισμού και Επικρατείας με σκοπό την στήριξη των εργαζόμενων στον Τουρισμό.

Οι θεματικές ενότητες κατάρτισής είναι:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία COVID – 19.

Τα σεμινάρια, που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, απευθύνονται σε Έλληνες ή υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας και να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. είναι άνω των 18 ετών
 2. διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 3. είναι:
 4. Ή εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις
 5. Ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού
 6. Ή ήταν εργαζόμενοι στον τουρισμό και οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω πανδημίας COVID-19.
 7. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Το πρόγραμμα:

 • Περιλαμβάνει 250 ώρες ασύγχρονη (εξ’ αποστάσεως) κατάρτισης
 • Απόκτηση πιστοποίησης στο θεματικό αντικείμενο κατάρτισης και
 • Εκπαιδευτικό επίδομα πέντε (5) €/ώρα εκπαίδευσης δηλαδή έως 2500€

Το επίδομα λαμβάνετε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης των 250 ωρών  και ύστερα από την υποχρεωτική συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην διαδικασία πιστοποίησης.

 • Οι επιτυχόντες στην διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων, λαμβάνουν μέχρι χίλια διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) αφού λαμβάνουν 5€ για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης
 • Οι αποτυχόντες στην διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων λαμβάνουν το 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των επιβεβαιωμένων ωρών παρακολούθησης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τίτλο σπουδών (εφόσον διαθέτετε)
 3. ΙΒΑΝ σε έγγραφο (με πρώτο όνομα αυτό του καταρτιζομένου)
 4. Βεβαίωση απογραφής (λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω e-ΕΦΚΑ με κωδικούς taxisnet)
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ (λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω ΑΑΔΕ με κωδικούς taxisnet)
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω GOV με κωδικούς taxisnet)
 7. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ 10 τελευταίων ετών (για ΑΝΕΡΓΟΥΣ λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω e-ΕΦΚΑ με κωδικούς taxisnet)
 8. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (για ΑΝΕΡΓΟΥΣ λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω e-ΔΥΠΑ με κωδικούς taxisnet)
 9. Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης (Ε6 για ΑΝΕΡΓΟΥΣ λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω myergani με κωδικούς taxisnet )
 10. Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή βεβαίωση εργοδότη (για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω myergani με κωδικούς taxisnet )
 11. Δήλωση Αναστολής Σύμβασης Εργασίας (για όσους εργαζόμενους ήταν σε αναστολή σύμβασης τα έτη 2020 ή/και 2021, λόγω πανδημίας COVID-19) (λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω supportemployees με κωδικούς taxisnet ) .

 

Υποβολές αιτήσεων-Δικαιολογητικών

Κεντρικό Γραφείο Ρόδος (ισόγειο Εργατικού Κέντρου,  Στεφ. Καζούλη 30)

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00 – 14:30

Παράρτημα  Αφάντου ( εντός Δημαρχείου Αφάντου)

Δευτέρα-Παρασκευή    08:30-14:00  

Και ηλεκτρονικά την φόρμα στο https://kekeuroprogress.gr/tourismos2/  και υπεύθυνοι του προγράμματος θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

Πληροφορίες:

Τηλ. 2241032220

E-mail: sksrodou@gmail.com

Facebook: Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΡόδουΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ