ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και συντήρησης του οδικού δικτύου στο Καστελλόριζο, ύψους 2,9 εκ. €, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

 

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους μικρούς και μεγαλύτερους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια.

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους μικρούς και μεγαλύτερους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια και παρά την σοβαρή υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην πρόσφατη συνεδρίασή του στη Σύρο, αποφάσισε τη σύναψη Προγραμματικής και Διαβαθμιδικής Σύμβασης με τον Δήμο Μεγίστης, για την υλοποίηση δύο αντίστοιχων σημαντικών έργων υποδομής για το νησί.

Πρόκειται για τα «Έργα διαχείρισης & διάθεσης στερεών αποβλήτων Δ.Μεγίστης», και για το έργο «Συντήρηση Οδών από Κεντρικό Λιμάνι προς Πλατεία Παναγιάς, προς Μανδράκι και προς Αεροδρόμιο δήμου Μεγίστης», συνολικού προϋπολογισμού 2.892.405,41 €.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβαση με τον Δήμο Μεγίστης για την υλοποίηση του έργου «Έργα διαχείρισης & διάθεσης στερεών αποβλήτων Δ.Μεγίστης» συνολικού προϋπολογισμού 2.272.405,41 €.
Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου, λόγω της μη διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Μεγίστης. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Μεγίστης, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων έργων και προμηθειών διαχείρισης και τελικής διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται:
1. Μελέτες υποδομών έργων διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων Δ. Μεγίστης
2. Κατασκευή Υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Μεγίστης
3. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης και συλλογής στερεών αποβλήτων Δ. Μεγίστης
4. Κατασκευή ΧΥΤΥ Δ. Μεγίστης
5. Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΥ
6. Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού
7. Συνδέσεις ΟΚΩ

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναλαμβάνει ως φορέας υλοποίησης α) να υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” – Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» β) την δημοπράτηση, γ) την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, δ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και τις διαδικασίες παραλαβών, ε) την παράδοση σε λειτουργία στον Κύριο του Έργου Δήμο Μεγίστης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε επίσης τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης με τον Δήμο Μεγίστης για το έργο «Συντήρηση Οδών από Κεντρικό Λιμάνι προς Πλατεία Παναγιάς, προς Μανδράκι και προς Αεροδρόμιο δήμου Μεγίστης» συνολικού προϋπολογισμού 620.000,00 €.

Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης, ήτοι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, των κυριότερων αρτηριών που αφορούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Νήσου Μεγίστης.

Οι εν λόγω εργασίες συντήρησης κρίνονται απαραίτητες για την επαναφορά της λειτουργικότητας αλλά και της οδικής ασφάλειας των χρηστών των κυριοτέρων οδικών αρτηριών του νησιού, ήτοι των οδών που οδηγούν από τον βασικό οικισμό του νησιού (Καστελόριζο) – Κεντρικό Λιμάνι προς το Αεροδρόμιο (συνολικού μήκους περί των 2.450m) και από το Κεντρικό Λιμάνι προς το Μανδράκι (συνολικού μήκους περί των 1.175m).

Παράλληλα προβλέπονται και εργασίες συντήρησης στην οδό που οδηγεί από την προβλήτα του Κεντρικού Λιμανιού προς την πλατεία Παναγιάς (συνολικού μήκους περί των 485m) αλλά και σε δυο τμήματα της τσιμεντοστρωμένης οδού που οδηγεί από την διασταύρωση από Κεντρικό Λιμάνι προς Αεροδρόμιο προς Αγ. Γεώργιο (συνολικού μήκους περί των 140m).

Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ