ΔΙΑΦΟΡΑ

Έργα ύδρευσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στο νησί της Ρόδου

Από αυτή  την στήλη κάθε εβδομάδα  παρουσιάζουμε έργα  που   έχουν  υλοποιηθεί  η  πρόκειται να ενταχθούν και να υλοποιηθούν  από προγράμματα του ΕΣΠΑ  με συγχρηματοδότηση   από το Ταμείο Συνοχής

Δύο  έργα για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης στη Ρόδο εντάχθηκαν  και υλοποιήθηκαν από το   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Τα έργα αυτά, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, που θα υλοποιήθηκαν  από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου, είναι τα εξής:

– Αγωγός μεταφοράς νερού στη Λάρδο Ρόδου και εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου νερού, με προϋπολογισμό 381 χιλ. ευρώ

Το έργο προέβλεπε  την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 1.440 μέτρων από τη δεξαμενή της περιοχής Πλακωτή έως τον οικισμό Λάρδου και την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού  και λειτουργία του αναλυτικού εργαστηρίου χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων της ΔΕΥΑΡ, με σκοπό διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Δεύτερο έργο  – Επέκταση αγωγού τροφοδότησης Λιμένα Ρόδου μέχρι το νέο λιμάνι και τη Μαρίνα Ρόδου, με προϋπολογισμό 617 χιλ. ευρώ

Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 1.830 μέτρων, για την υδροδότηση του λιμανιού της Ακαντιάς και της Νέας Μαρίνας, με σκοπό να καλύψει τις τωρινές και μελλοντικές τους ανάγκες και την αυξημένη ζήτηση του νερού από τις δραστηριότητες της γύρω περιοχής.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε  από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ολοκλήρωση των έργων  ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης , για τους κατοίκους των οικισμών, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα δύο έργα είχαν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση δικτύων υδροδότησης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον εντοπισμό και την αποκατάσταση αφανών διαρροών στο δίκτυο.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του πόσιμου νερού που εισέρχεται στα δίκτυα υδροδότησης χάνεται και δεν τιμολογείται εξαιτίας διαρροών και βλαβών. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νερού.. Οι καινοτόμες τεχνολογίες των ευφυών δικτύων νερού έρχονται να ενισχύσουν αυτούς τους οργανισμούς, στην προσπάθειά τους για μείωση των απωλειών νερού, αλλά και τη βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος.

Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών από την  ΔΕΥΑΡ στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου τους, τη μείωση απωλειών νερού και του κόστους του μη-τιμολογημένου νερού, μέσω της μείωσης του χρόνου ανίχνευσης διαρροών, της έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων στην ποιότητα του νερού, και της αποτελεσματικότερης ρύθμισης της πίεσης στις διάφορες ζώνες του δικτύου.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ