Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Έτσι, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να δώσειπαράταση έως τα τέλη Ιουλίου στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις για καταβολή των αναλογούντων φόρων που θα προκύψουν από τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι ανεξάρτητος από τον χρόνο πληρωμής του φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, όποιος υποβάλλει νωρίτερα τη φορολογική δήλωση και δικαιούται επιστροφή φόρου, ανεβάζει σημαντικά τις πιθανότητες να την λάβει νωρίτερα.

Να σημειωθεί πως το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλουν εφέτος οι φορολογούμενοι έχει αλλαγές σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές

  • Προσθήκη νέων κωδικών για τους φορολογούμενους που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που απέκτησαν στην αλλοδαπή. Στην ανάρτηση των ποσών των καταβληθέντων εντός του 2019 διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων σε πληροφοριακό πίνακα.
  • Κατάργηση του πίνακα 10, στον οποίο οι φορολογούμενοι ανέγραφαν κάθε χρόνο τους αριθμούς ΙΒΑΝ των τραπεζικών τους λογαριασμών για την καταβολή επιστροφών φόρου.
  • Αν προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης επιστρεπτέο ποσό φόρου και συνεπώς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση του υπόχρεου και της συζύγου του για επιστροφή φόρου, εμφανίζεται μήνυμα που θα ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών στη φορολογική διοίκηση.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά την υποβολή, καθώς όποιος δηλώσει λιγότερες αποδείξεις από αυτές που ορίζει ο νόμος, τότε θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% για όσο ποσό του λείπει από το υποχρεωτικό όριο κατανάλωσης.

Κίνδυνος υπερφορολόγησης για φορολογούμενους οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Αφορά όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων με πλαστικό χρήμα αλλά υποχρεούνται να έχουν κρατήσει αποδείξεις σε χάρτινη μορφή.

Αλλιώς, χάνουν το αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ για το έτος 2019 και βαρύνονται με φόρο 22% επί των αποδείξεων που δεν συγκέντρωσαν.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πέρυσι χιλιάδες φορολογούμενοι πλήρωσαν επιπλέον φόρο 22%, επειδή δεν είχαν συγκεντρώσει τις απαραίτητες αποδείξεις αγορών.