ΔΙΑΦΟΡΑ

ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – Ένα έργο ζωής για τη Ρόδο

 

 

 

Το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ» εκκίνησε το 2002, και με δυο διαδοχικές εργολαβίες κατασκευής  ολοκληρώθηκε το 2014 όπου και τέθηκε σε αποδοτική λειτουργία.

Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν το νυν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ακολούθως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το κόστος του έργου ανήλθε στο ποσό των 160.000.000 ευρώ  και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο κατασκεύασε η εργοληπτική εταιρία : ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Τα κύρια διακριτά τμήματα του έργου είναι :

η κατασκευή του Φράγματος Γαδουρά,

η κατασκευή του Υδραγωγείου για τη μεταφορά του νερού προς τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Ρόδου.

η κατασκευή και αποδοτική λειτουργία των Ε.Ε.Ν. Ρόδου, ημερήσιας δυναμικότητας επεξεργασίας νερού 60.000 κυβικών μέτρων

η κατασκευή του Υδραγωγείου τροφοδοσίας της πόλης της Ρόδου με επεξεργασμένο υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Το ενιαίο αυτό έργο ύδρευσης  υλοποιήθηκε με ορίζοντα το 2039, όπου η ετήσια ζήτηση πόσιμου νερού του νησιού της Ρόδου περιλαμβανομένης και της ποσότητας για την ύδρευση των άνυδρων γειτονικών νησιών, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 26,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Τον Μάιο 2016 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών για την Καθημερινή Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Έργου, στον οποίο αναδείχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Αύγουστο του 2017, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το σύνολο του έργου λειτουργεί αδιάλειπτα και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας νερού που φτάνει τα 60.000 κυβικά μέτρα και πρόβλεψη για κάλυψη της υδροδότησης ολόκληρου σχεδόν του νησιού με την αύξηση της δυναμικότητας μελλοντικά στα 120.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, το έργο συμβάλει καθοριστικά στον καίριο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στο νησί.

Το έργο εγκαινίασε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος από κοινού με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Nordmunds Popens, παρουσία πλήθους εκπρόσωπων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, των κρατικών αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ