ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Γρηγόρης Ρουμάνης : Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Aναβαθμίζεται ενεργειακά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 300 εκατ. ευρώ δίνονται για ανακαίνιση των νοσοκομείων της χώρας από το τρέχον ΕΣΠΑ. Για το θέμα μίλησε στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο διοικητής Γρηγόρης Ρουμάνης και έδωσε λεπτομέρειες για τις εργασίες που θα γίνουν.

 

 

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναβαθμίζονται ενεργειακά με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Το ΓΝΡ είναι έτοιμο γι αυτό;

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου εντάχθηκε μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ο τίτλος του έργου είναι: «Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» » και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4.450.000€, εξαντλώντας το ανώτερο όριο απορρόφησης, αποτέλεσμα της πληρότητας και ορθότητας της πρότασης μας καθώς σε αρκετά νοσοκομεία που εντάχθηκαν εγκρίθηκαν μικρότερα ποσά.

Θα δοθούν πάνω από 300 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση των νοσοκομείων της χώρας από το τρέχον ΕΣΠΑ. Τι θα προτάξετε εσείς;

Πρόσφατα εγκαταστήσαμε δυο ψηφιακά ακτινολογικά (DR) μηχανήματα και σε σύντομο χρόνο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του νέου μαγνητικού τομογράφου και του νέου αγγειογράφου, συνολικού προϋπολογισμού 2.150.000€ μέσω ΕΣΠΑ. Πλέον ετοιμαζόμαστε για τη νέα προγραμματική περίοδο ενημερώνοντας σχετικά με τις ανάγκες μας την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Υγειονομική Περιφέρεια. Σταθερός και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η απορρόφηση του μέγιστου των διαθέσιμων κονδυλίων.

Τί αναβαθμίζεται σε κάθε νοσοκομείο;

Με την ένταξη μας στο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης το νοσοκομείο της Ρόδου προβλέπεται να ανέλθει στην ενεργειακή κατηγορία Β+ από την υφιστάμενη Δ, ήτοι κατά τρεις βαθμίδες, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά ενέργειας και επομένως και χρημάτων, που σύμφωνα με τη μελέτη η εξοικονόμηση θα είναι της τάξεως των 650.000€ ετησίως.

 
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

-Θερμοϋγρομόνωση δωμάτων

-Αντικατάσταση τριών (3)πεπαλαιωμένων χαλυβδίνων Λεβήτων θερμού νερού, ισχύος 1.800.000kcal/hέκαστος, με νέους υψηλής απόδοσης και με ανάκτηση θερμότητας καυσαερίων (ECONOMIZER)

-Αντικατάσταση καυστήρων (2 για Λέβητες, 2 για Α/Γ) με νέουςδιπλού καυσίμου αναλογικούς, υψηλής απόδοσης, ηλεκτρονικής έναυσης, με ηλεκτροκινητήρα Inverter και έλεγχο Ο2 καυσαερίων (τεμ. 4)

-Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων Υδρόψυκτων Ψυκτών, ισχύος 1100KWc έκαστος με νέους υψηλής απόδοσης Inverter (τεμ. 5)

-Περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των αντιστοίχων Πύργων Ψύξης

-Αντικατάσταση τεσσάρων (4) ΚΚΜσυνολικής παροχής 78.660m3/h, με νέες υψηλής απόδοσης, με ανάκτηση θερμότητας (πλακοειδείς εναλλάκτες)

-Αντικατάσταση – αναδιάταξη συλλεκτών ψυχρού και θερμού νερού (τεμ.3)

-(Περιλαμβάνεται πλήρης θερμομόνωση με προστατευτικό φύλλο αλουμινίου)

-Αντικατάσταση πεπαλαιωμένωνFCU (τεμ 200)

-Αντικατάσταση κεντρικών σωλήνων ψυχρού νερού και θερμομονώσεων από τους Ψύκτες έως τον Μηχανόροφο των ΚΚΜ

-(Σωλήνες μήκους 720m, DN200, υλικό PPRμε φράγμα Ο2)

-Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιών δευτερευόντων κυκλωμάτων ψύξης χώρων με νέες Inverter (τεμ. 6)

-Εγκατάσταση Κεντρικού Ηλιοθερμικού Συστήματος, με επιφάνεια επιλεκτικών συλλεκτών 400m2και τρεις (3) θερμαντήρες 4.000lit έκαστος

-Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα LED (~240τεμ.) και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες LED διαφόρων μεγεθών (18W-36W-58W) (~7870 τεμ.)

-Εκτεταμένη Αναβάθμιση ΒΜS

-(14 νέα ΑΚΕ, αισθητήρες κλπ.)

-Σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων

-Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος, ισχύος 300kWp

-(Μονοκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια, με απόδοση ~20%)

-Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου με φωτιστικά σώματα LED (τεμ. 89)

-Εγκατάσταση συστήματος VVVF (αντικατάσταση πινάκων αυτοματισμού, εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρικής εγκατάστασης, κομβιοδόχων κλπ, με νέους που περιλαμβάνουν Inverter) σε τέσσερις (4) κύριους Ανελκυστήρες (ισχύος 24kWέκαστος)

-Αντικατάσταση πιεστικού συγκροτήματος Ύδρευσης με νέο Inverter (θα περιλαμβάνει 4 αντλίες Inverter, ισχύος 11kWεκάστη)

-Επιπλέον, περιλαμβάνεται αντικατάσταση του παρακάτω ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονο που θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερος:

-Κλίβανος αποστείρωσης χειρουργικών εργαλείων (τεμ. 1)

-Κλίβανος αποστείρωσης χειρουργικών εργαλείων (τεμ. 1)

-Πλυντήριο-στεγνωτήριο χειρουργικών εργαλείων (τεμ. 2)

-Χειρουργικοί Προβολείς (τεμ. 7)

 

 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ