ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

H Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Του Ι.Σ.Ρ. Στις Δηλώσεις της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Χαρούλας Γιασιράνη

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου συνεδρίασε εκτάκτως την  Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.30 στα γραφεία του Συλλόγου με μοναδικό θέμα συζήτησης τις δηλώσεις της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων κας Χαρούλας Γιασιράνη. Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.  Ηλίας Τσέρκης δήλωσε κώλυμα,  ένεκα του ότι  το προς συζήτηση  θέμα  τον αφορά προσωπικά.

Ακολούθησε  μακρά και ενδελεχής διαλογική συζήτηση μεταξύ όλων των παρισταμένων μελών και το Δ.Σ.  του Ι.Σ.Ρ. ομόφωνα  αποφάσισε τα παρακάτω:

  1. Στηρίζει χωρίς καμία επιφύλαξη τη λειτουργία του Προέδρου του Δ.Σ.  του Ι.Σ.Ρ.  κ. Ηλία Τσέρκη, ο οποίος  εδώ και πολλά χρόνια, είτε ως μέλος του Δ.Σ., είτε ως Γραμματέας και τώρα ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Σ.Ρ. ασκεί με υποδειγματικό τρόπο τα καθήκοντά του, περιοριζόμενος στη θεσμική του λειτουργία,  όπως  αυτή καθορίζεται στα άρθρα 283, 284, 311 του ισχύοντος Νόμου 4512/2018 καθώς  και στις αποφάσεις  των θεσμικών οργάνων  του Συλλόγου, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης  του Ι.Σ.Ρ. και του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Ρ.

Τονίσθηκε επίσης ότι, ο Ι.Σ.Ρ.  οφείλει να  υπηρετεί  αποκλειστικά και μόνον  το  σκοπό  και το ρόλο  της αποστολής και  ύπαρξης  του,  που δεν είναι άλλος  από αυτόν  που του έχει αναγνωρίσει ο νομοθέτης και καταγράφεται  στο άρθρο 292  του Ν.4512/2018 όπου ορίζεται ότι:

«1. Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία και τους ασθενείς καθώς και η εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.

 Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ενδεικτικά  μέσω:

 α) Της εποπτείας της τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρειά τους.

 β) Της προβολής θέσεων και απόψεων επί ζητημάτων που αφορούν στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση των ιατρών και την ιατρική δεοντολογία στην περιοχή της ευθύνης τους.

 γ) Της παρακολούθησης της ποιότητας παροχής περίθαλψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην περιφέρειά τους.».

Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει  ότι ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος και  κυρίως
ο  Ι.Σ.Ρ.  στέκεται  ως οφείλει και λειτουργεί πέρα από κάθε  πολιτική σκοπιμότητα  και οποιονδήποτε  τακτικισμό.

  1. Κρίνει τουλάχιστον ατυχείς και ανομιμοποίητες τις δηλώσεις  – απάντηση  της Αντιπεριφερειάρχη  κας Χ. Γιασιράνη που απηύθυνε προς τον Πρόεδρο  του Ι.Σ.Ρ., οι οποίες θίγουν άμεσα όλους  του Ιατρούς  μέλη του Ι.Σ.Ρ.

Προτείνει στην κ. Αντιπεριφερειάρχη να προσπαθήσει να περιορισθεί  στο θεσμικό της  ρόλο  και  να  συνεργάζεται  με τον Ι.Σ.Ρ.  για την κοινή αντιμετώπιση θεμάτων υγείας της Περιφέρειας τους,  όπως προβλέπει και ο Νομοθέτης στο άρθρο  299 του Νόμου 4512/2018.

Εύχεται και προσδοκά στο μέλλον, να  αποφευχθούν  ατυχείς  κατά τον πλέον επιεική  χαρακτηρισμό, δηλώσεις, όπως αυτές που  περιέχονται στην τελευταία παράγραφο του κειμένου της  κας Αντιπεριφερειάρχη, οι οποίες άμεσα θίγουν  ανθρώπους,  που επί πολλές δεκαετίες θήτευσαν, αρχικά στα θρανία σχολείων, στη συνέχεια στα έδρανα των Πανεπιστημίων, αλλά και στις αίθουσες των Κέντρων Υγείας και Νοσοκομείων, σε κλινικές και ιατρεία, προκειμένου να υπηρετήσουν τον άνθρωπο- συμπολίτη, όσο πιο σωστά μπορούν και στα μέτρα των δυνατοτήτων τους.

  1. Εκφράζει την ευχή και τη θέληση πως θα πράξει ότι είναι δυνατόν από την πλευρά του για να υπάρξει από εδώ και μπρος μία γόνιμη συνεργασία  που όμως  οφείλει να διέπεται από τις  αρχές  της ειλικρίνειας  και του αμοιβαίου  σεβασμού  και δεν θα υπακούει  σε κανενός άλλου  είδους σκοπιμότητα επ’ ωφελεία  της τοπικής κοινωνίας που σίγουρα είναι κριτής  και μάλιστα αδέκαστος όλων μας.

Τα υπογράφοντα μέλη:

Χρήστος Μαντάς Αντιπρόεδρος Α’

Μάριος Κλωνάρης Αντιπρόεδρος Β’

Μιχαήλ Βολονάκης Γεν. Γραμματέας

Μάριος Γεωργανάς Ταμίας

Γεώργιος Δράκου Μέλος

Στυλιανός Κοιλιάς Μέλος

Σπυρίδων Λαζαράτος Μέλος

Νικόλαος Οικονόμου Μέλος

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ