ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Insete Intelligence | Πώς κινήθηκαν οι αφίξεις στα αεροδρόμια το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η “χαρτογράφηση” των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα μα το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 και η σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Insete Intelligence.

Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν ότι οι  διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο 8μηνο ήταν μειωμένες κατά 51,2% έναντι του 2019, τη μεγαλύτερη ανάκαμψη είχαν τα αεροδρόμια Σαντορίνης και Μυκόνου (συνολικά οι Κυκλάδες περιόρισαν τη μείωση αφίξεων σε 24,3%), ενώ σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κρήτη (-1,5 εκατ./-46,3%).

Αναλυτικά τα στοιχεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο 8μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 7,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -51,2%/-8,1 εκατ. αφίξεις.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 60 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -84,1%/-316 χιλ., τον Φεβρουάριο 50 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -86,1%/-308 χιλ. και τον Μάρτιο 66 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -86,6%/-429 χιλ. αφίξεις. Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -91,8%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 101 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Επιβράδυνση στην μείωση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-83,8%/-2,0 εκατ.) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 382 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο, η επιβράδυνση συνεχίστηκε (-63,4%/-2 εκατ.) ενώ καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Ιούλιο συνεχίστηκε η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης, η οποία ανήλθε σε -27,4%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 2,8. εκατ. διεθνείς αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -20,9% ή -802 χιλ. αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, τρία αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.
Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,4 εκατ./ -54,0%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,1 εκατ./-44,1%. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 603 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,0 εκατ. / -62,9%.

Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 869 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -885 χιλ. /-50,5%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά -538 χιλ./-47,6% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 592 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Κω σημειώθηκε μείωση κατά -461 χιλ./-51,8% ενώ καταγράφηκαν μόλις 428 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στo αεροδρόμιo των Χανίων καταγράφηκαν 411 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -450 χιλ. /-52,3% ενώ στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου καταγράφηκαν 339 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -344 χιλ./-50,4%.

Την μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-86 χιλ./-21,4%) σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης όπου καταγράφηκαν 316 χιλ. αφίξεις. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -105 χιλ./-27,3% ενώ καταγράφηκαν 279 χιλ. αφίξεις.

Υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης στις Κυκλάδες

Η γεωγραφική ενότητα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης ήταν οι Κυκλάδες (-190 χιλ./-24,3%) καταγράφοντας 595 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση -1,4 εκατ./ -51,2%.

Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κρήτη (-1,5 εκατ./-46,3%) καταγράφοντας 1,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Η βρετανική αγορά, μέχρι τον Αύγουστο «κράτησε πίσω» την πορεία προς την ανάκαμψη στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων, όπου καταγράφηκε μείωση -1,2 εκατ./-51,5% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις. Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου κατά -110 χιλ. /-61,1% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν μόλις σε 70 χιλιάδες.

 Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι 5,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -50,3%/-2,8 εκατ. αφίξεις.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 112 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -76,4%/-364 χιλ., τον Φεβρουάριο 102 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -78,0%/-362 χιλ. και τον Μάρτιο 121 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -77,8%/-425 χιλ. αφίξεις.

Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -73,2%/-442 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 162 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-61,0%/ -442 χιλ.) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 283 χιλιάδες. Τον Ιούνιο, η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης συνεχίστηκε (-42,7%/-353 χιλ.) ενώ καταγράφηκαν 475 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο η ανάκαμψη ανήλθε σε -24,9%/-238 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 716 χιλ. αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 794 χιλ. αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -18,2% ή -176 χιλ. αφίξεις

Ο ρυθμός ανάκαμψης στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε σε -49,7%/-1,4 εκατ. ενώ ταυτόχρονα δεν καταγράφηκε μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Στην γεωγραφική ενότητα των Δωδεκανήσων καταγράφηκε μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης κατά (-179 χιλ./-44,8%) καταγράφοντας 220 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα αεροδρόμια των Κυκλάδων ανήλθαν σε 334 χιλ. σημειώνοντας μείωση -351 χιλ./-51,2%

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων ανήλθαν σε 102 χιλ. σημειώνοντας μείωση –88 χιλ./-46,2%. Τέλος, στην Κρήτη καταγράφεται ρυθμός ανάκαμψης κατά -336 χιλ./-50,6% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 327 χιλιάδες.

tornosnewsΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ