Τι είπαν οι περιφερειάρχες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού