Νότιο Αιγαίο ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κωσταντίνος Ταρασλιάς : Ολοκλήρωση Μελέτης Επικοινωνιακής Στρατηγικής της Ρόδου ως Τουριστικός Προορισμός

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Ρόδου από την εταιρία DingoMarketingTeam η μελέτη επικοινωνιακής στρατηγικής της Ρόδου ως Τουριστικός Προορισμός. Η μελέτη έκτασης 700 σελίδων, η οποία εκπονήθηκε με την συνδρομή 7 επιστήμονων και επαγγελματιών του χώρου αποτελεί, ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής για τη Ρόδο.

Οι τοπικοί φορείς είχαν επανειλλημμένα εδώ και πολλά χρόνια διατυπώσει την άποψη ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη οργανωμένης προβολής του προορισμού καθώς και ταυτόχρονη αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ψηφιακής επικοινωνιακής προβολής.

Για την παρούσα δημοτική αρχή, η άμεση εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης και η χάραξη (για πρώτη φορά) μιας οργανωμένης ψηφιακής επικοινωνιακής στρατηγικής ήταν επιβεβλημένη στρατηγική επιλογή.

Αποδείχθηκε διαχρονικά ότι δεν αρκούσε απλώς η διενέργεια αποσπασματικών δράσεων. Αντίθετα, για την παρούσα δημοτική αρχή, ήταν επιβεβλημένη η χάραξη δομημένης στρατηγικής βασισμένης σε επιστημονική μελέτη και δεδομένα, ώστε τα αποτελέσματα της να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και διαχρονικά για το νησί της Ρόδου.

Όπως ζητήθηκε, η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και προβολής, ούτως ώστε ο Δήμος Ρόδου να είναι πλήρως προσανατολισμένος στις σύγχρονες επικοινωνιακές τακτικές και καταναλωτικές τάσεις.

Παράλληλα, η περιγραφή των δράσεων ζητήθηκε να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει για τη δημοτική αρχή μια «παρακαταθήκη» και ταυτόχρονα ένα «στρατηγικό εγχειρίδιο χρήσης» .

Σκοπός είναι να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέχουν σε αυτό και να το συμβουλεύονται τα αρμόδια όργανα του Δήμου καθώς και οι συμβεβλημένοι με αυτόν φορείς, προκειμένου να προβαίνουν στις αποδοτικότερες κάθε φορά ενέργειες με βάση τον εκάστοτε επιδιωκόμενο στόχο.

Η δομή της μελέτης διαμορφώνεται από μια αξιόπιστη ακολουθία τριών σταδίων: αξιολόγηση – στοχοθεσία – καταγραφή τρόπου δράσης. Με απλά λόγια: «πού βρισκόμαστε» – «πού θέλουμε να πάμε» – «πώς θα πάμε».

Το πλάνο καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψη διαθέσιμες έρευνες και στατιστικά στοιχεία, σε μια βάση οργανωμένης παράθεσης δεδομένων που αφορούσαν τον τουρισμό της Ρόδου και προέρχονταν από διαφορετικές πηγές.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υπάρχουσας επικοινωνιακής εικόνας της Ρόδου έλαβε χώρα και σημαντική πρωτογενής έρευνα.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιβάλλον του τουρισμού, τον προορισμό της Ρόδου, την επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια, τις προηγούμενες δράσεις προβολής αλλά και την κατάσταση της εικόνας του προορισμού στα ψηφιακά μέσα κ.α.

Το δεύτερο μέρος, αρχίζει από την περιγραφή του αναγκαίου «re-branding» και τους επικοινωνιακούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Αναλύεται το brand του προορισμού και τα πιθανά επικοινωνιακά αφηγήματα που μπορούν να προκύψουν με βάση τις δυνατότητες και τη «βεντάλια εμπειριών» που παρέχει ο προορισμός. Στη συνέχεια

αναλύονται τα επικοινωνιακά αφηγήματα εμπειριών, το “USP” και το λεγόμενο brand narrative, ώστε αυτά να αποτελέσουν τους επικοινωνιακούς άξονες.

Στο τρίτο μέρος, παρατίθεται το τελικό εκτελεστικό σχέδιο δράσης, του οποίου τα κύρια σημεία επισημαίνονται και επεξηγούνται (π.χ. τρόπος διαμόρφωσης της ιστοσελίδας, ενέργειες σε σχέση με influencers, δράσεις experiential marketing, στρατηγική στα κοινωνικά δίκτυα, καμπάνιες PPC, video marketing, στρατηγική δικτύωσης σε επίπεδο Β2Β, content marketing strategy, brand communication strategy κ.α.). Το σχέδιο δράσης δομείται σε τέσσερις άξονες: α) branding β) brand content γ) brand communication δ) outbound marketing.

Παράλληλα και σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τα στοιχεία της μελέτης, καταρτίστηκαν 42 διαφορετικά διαφημιστικά υποκοινά (targets egments), ως τα κυριότερα προς στόχευση, λαμβάνοντας υπόψη την εθνικότητα, το ηλικιακό κοινό, τις συνήθειες και το είδος διακοπών που προτιμούν

#pressgreeceΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ