ΔΙΑΦΟΡΑ

Λύνεται το πρόβλημα της ύδρευσης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο

Προωθείται η λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο, με την ένταξη του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α φάση)», στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Την σχετική απόφαση, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος τον περασμένο Ιούνιο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 975.000,00 € και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου υπογείου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ, το οποίο θα ξεκινά από την δεξαμενή του οικισμού που θα κατασκευαστεί και καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί σημαντική δόμηση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος του οικισμού, τις αντλίες και τους καταθλιπτικούς αγωγούς από τις γεωτρήσεις προς τη δεξαμενή, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό προς τις διάφορες γεωγραφικές ενότητες και τις πιεζομετρικές ζώνες του δικτύου, τις δικλείδες ρύθμισης της πίεσης, καθώς και τους αγωγούς του δικτύου, κατά μήκος των δρόμων που έχει σημειωθεί οικιστική ανάπτυξη.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου τυπικά ορίζεται η 31.03.2021 και λήξης η 31.12.2022. Οι πόροι του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” προέρχονται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και εντάσσονται στο τρέχον ΕΣΠΑ, επομένως το έργο θα πρέπει να έχει πλήρως ολοκληρωθεί, τ΄σο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό του αντικείμενο – και να έχει πιστοποιηθεί και να λειτουργεί – μέχρι το τέλος του 2023 το αργότερο.

Οι φορείς και οι κάτοικοι  στον οικισμό  Αγίου Γεωργίου  έκαναν διάφορες διαμαρτυρίες με επιστολές τους   κατά καιρούς στους αρμόδιους  ότι  στην  περιοχή  που αναπτύσσεται ραγδαία  η δόμηση  με γρήγορο ρυθμό δεν υπάρχει επάρκεια νερού  και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες  που οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες  με αποτέλεσμα  να προμηθεύονται  εμφιαλωμένο νερό ακόμα και για τις προσωπικές τους ανάγκες  .

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ που χρηματοδοτεί τέτοια έργα σε όλη την ελληνική περιφέρεια και ειδικά στα νησιά μας, έχει στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων ανεξάρτητα από την απόστασή τους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος βρίσκεται νοτιοδυτικά στο νησί της Αντιπάρου και είναι γνωστός για την παραλία του και τη θέα του, μεταξύ άλλων και στο νησάκι του Δεσποτικού με τα αρχαιολογικά του ευρήματα. Είναι γνωστός στους κατοίκους και με το τοπωνύμιο Αλμύρα, ενώ έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που αναπτύχθηκε το νησί της Αντιπάρου συνολικά, τόσο με κατοικίες όσο και με τουριστικές χρήσεις, πάντα στα μικρά μεγέθη του νησιού, κάτι που δημιούργησε και ανάγκες δημιουργίας νέων υποδομών και δικτύων

.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ