12vima ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 50 μέρες σχεδιάζει η κυβέρνηση να «ξεπαγώσει» την αγορά

 

Η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων θα γίνει σταδιακά, αλλά ήδη από τα τέλη της εβδομάδας αυτής ή τις αρχές της επόμενες, θα αρχίσουν να εισρέουν τα πρώτα χρήματα που φύλαγε για την επόμενη ημέρα του lockdown το οικονομικό επιτελείο.

Η αρχή θα γίνει με την επιστρεπτέα προκαταβολή, δηλαδή τα χαμηλότοκα κρατικά δάνεια στις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν μέχρι και σήμερα 21 Απριλίου τις αιτήσεις τους. Ήδη έχουν σπεύσει στο aade.gr/mybusinesssupport περί τις 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1-500 εργαζόμενους, αλλά την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση διεύρυνε το δικαίωμα πρόσβασης στα φθηνά αυτά δάνεια και για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν καν εργαζόμενους!

Στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν ότι στις επόμενες 5-10 μέρες θα έχουν επιλεγεί οι πρώτες 120.000 επιχειρήσεις που θα λάβουν άμεσα προκαταβολές 2.000 ή έως 3.000 ευρώ η κάθε μια ή περίπου 300-350 εκατομμύρια ευρώ αθροιστικά για όλες μαζί. Στη συνέχεια, ως τις αρχές ή τα μέσα Μαΐου, θα έχουν αποδοθεί και τα άλλα 700 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 1 δισ. ευρώ που θα διατεθούν στους δικαιούχους που έκαναν πρώτοι αιτήσεις τον Απρίλιο.

Και άλλο 1 δισ. ευρώ όμως, θα διατεθεί με τον ίδιο τρόπο ως τον Ιούνιο, σε ένα ακόμα επόμενο γύρο αιτήσεων επιστρεπτέας προκαταβολής που θα ξεκινήσει τον Μάιο, για όσους δεν εντάχθηκαν ή δεν έκαναν αίτηση μέσα στον Απρίλιο -αλλά και για όσους θα ήθελαν και μία επιπλέον δόση ρευστότητας.

Εκτός από τα 1+1 δισ. ευρώ μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, στο δίμηνο μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα διατεθούν για τις επιχειρήσεις και ενισχύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, με επιπλέον 3 δισ. ευρώ, κυρίως από κοινοτικά κονδύλια ΕΣΠΑ και προγράμματα επιδότησης δανείων κεφαλαίων κίνησης.

Τα πρώτα λεφτά μετά τα «λουκέτα»

Τα πρώτα «τριχίλιαρα» που τις επόμενες 3-4 μέρες θα μπουν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων μετά το «πάγωμα» της αγοράς. Αυτά αφορούν περίπου το 1/3 από το 1 δισ. ευρώ και θα δοθούν «οριζόντια» σε όλους όσους μπήκαν στο πρόγραμμα -ιδίως σε μικρούς και από πολύ μικρούς επιχειρηματίες χαμηλού τραπεζικού προφίλ.

Τα υπόλοιπα 2/3 από το 1 δισ. ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα εγκριθεί τον Απρίλιο και θα δοθούν έως και τα μέσα Μαΐου (περίπου 10-15 μέρες μετά το πέρας των αιτήσεων), θα διατεθούν και θα διανεμηθούν με βάση ειδικό αλγόριθμο που θα προσμετρά παραμέτρους όπως τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προσφέρει η επιχείρηση, τους τζίρους και άλλα κριτήρια της αγοράς.

Τα χαμηλότοκα κρατικά δάνεια αυτά θα έχουν με επιτόκιο μόλις 0,5% και περίοδο χάριτος ενός έτους. Από το 2021 και έως το 2025 θα πρέπει οι δικαιούχοι να επιστρέψουν σταδιακά τα ποσά που έλαβαν, χωρίς να αποκλείεται να τύχουν και άλλων διευκολύνσεων ως τότε.

Δικαιούχοι «της τελευταίας στιγμής»

Μόλις την Μεγάλη Παρασκευή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να εντάξει στους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, ακόμα και εταιρείες χωρίς καθόλου εργαζομένους, τροποποιώντας την αρχική εξαγγελία για συμμετοχή εταιρειών με 1 έως 500 εργαζομένους.

Έτσι αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μέχρι και σήμερα, 21 Απριλίου, ακόμα και ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ΙΚΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους.

Γενικά σημειώνεται ότι “για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19″.

Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” προβλέπει ότι “για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος:

α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες:

αα) απασχολούν από έναν (1) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και

αβ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες:

βα) δεν απασχολούν εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και

 

ββ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή”. PRONEWS.GR

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ