ΔΙΑΦΟΡΑ

Μεγάλο έργο ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Θήρας

 

Aπό αυτή  την στήλη κάθε εβδομάδα  παρουσιάζουμε έργα  που   έχουν  υλοποιηθεί  η  πρόκειται να ενταχθούν και να υλοποιηθούν  από προγράμματα του ΕΣΠΑ  με συγχρηματοδότηση   από το Ταμείο Συνοχής

 

Μεγάλο έργο ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Θήρας
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας πιστή στις δεσμεύσεις της υλοποιεί μεγάλα έργα υποδομών στο νησί.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Αγία Παρασκευής και Μονολίθου.
Πρόκειται για ένα έργο που προστατεύει το περιβάλλον και τη θαλάσσια περιοχή του νησιού, καθώς αφορά στην παραλιακή ζώνη ανατολικά του αεροδρομίου Θήρας. Μια περιοχή που έχει έντονη τουριστική δραστηριότητα με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Το έργο προϋπολογισμού 2.987.500 € είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει συγκεκριμένα:
Την συλλογή των λυμάτων του δομημένου τμήματος των οικισμών Αγίας Παρασκευής και Μονολίθου του Δήμου Θήρας και την μεταφορά τους προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου. Περιλαμβάνει περίπου 10.200 μέτρα βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης, 2.600 μέτρα καταθλιπτικού δικτύου αποχέτευσης και την κατασκευή πέντε (5) νέων αντλιοστασίων λυμάτων. Παράλληλα με την εγκατάσταση των δικτύων αποχέτευσης προβλέπεται και η τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 6.300 μέτρων. Τα έργα αποχέτευσης για τα οποία επενδύονται σημαντικότατοι δημόσιοι και κοινωνικοί πόροι, αποτελούν βασική υποδομή μίας χώρας και αδιάψευστο δείγμα πολιτισμού και προόδου. Τα έργα αυτά καλύπτουν θεμελιώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Μερικά από τα οφέλη ή πλεονεκτήματα του αποχετευτικού συστήματος της πόλης μας είναι τα εξής:
(α) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
Η ποιότητα ζωής και οι υγειονομικές συνθήκες στις περιοχές όπου έχει λειτουργήσει το σύστημα έχουν ήδη αναβαθμιστεί. Η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος απάλλαξε τις περιοχές αυτές σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που δημιουργούντο προηγουμένως από την λειτουργία απηρχαιωμένων αποχετευτικών συστημάτων όπως είναι οι σηπτικοί και οι απορροφητικοί λάκκοι. Προηγουμένως υπήρχε ανάγκη κυρίως στα ξενοδοχεία και στις πολυκατοικίες για συνεχή εκκένωση των βοθρολυμάτων και συντήρηση των σηπτικών και απορροφητικών λάκκων. Το αποχετευτικό σύστημα προσφέρει ένα πιο υγιεινό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.
(β) Διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
Με το προηγούμενο σύστημα, όλες οι αποχετεύσεις διοχετεύονταν σε σηπτικούς και απορροφητικούς λάκκους με αποτέλεσμα να μολύνονται τα υπόγεια νερά της περιοχής.
Παράλληλα τα μολυσμένα νερά κατέληγαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφοροι κίνδυνοι και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Με τη λειτουργία του συστήματος, τερματίστηκε η ρύπανση των υπόγειων νερών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ