ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μέτρα πρόληψης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

 

Κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε επαγγελματικός κλάδος και κάθε άτομο ξεχωριστά οφείλει να συμμετέχει στην καταπολέμηση του ιού COVID-19  λαμβάνοντας  μέτρα ανάλογα με την κατάσταση και τις κατευθύνσεις της πολιτείας.

Στα πλαίσια μέτρων πρόληψης,ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου , με γνώμονα το υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το επιβατικό κοινό και τους εργαζομένους στον τουριστικό Λιμένα Ρόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό και διεξάγει εκτεταμένη κι επαναλαμβανόμενη  απολύμανση των χώρων και των εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ