ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μητρόπολη Ρόδου: Διαγωνισμός για την προβολή του δικτύου χριστιανικών μουσείων και επισκέψιμων μνημείων

 

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του δικτύου μουσείων και επισκέψιμων μνημείων με  συνολικό προϋπολογισμό 647.528 ευρώ.

Ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00.

Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του έργου αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, ιστορίας και πολιτισμού, περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του Θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Χριστιανικών Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων Ρόδου. Θα είναι ψηφιακά διαθέσιμο και ηλεκτρονικά προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, με σεβασμό στο θρησκευτικό χαρακτήρα των κειμηλίων και των μνημείων, την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται:

  • ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακών παραγώγων με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • χρήση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων και μεθόδων επιστημονικής τεκμηρίωσης
  • το «φιλτράρισμα» της παρεχόμενης προς το κοινό πληροφορίας μέσα από την προσέγγιση της ερμηνευτικής μουσειολογίας ώστε αυτή να καταστεί ελκυστική και «δροσερά» εκπαιδευτική προσφερόμενη μέσα από διάφορα οικία μέσα όπως οι προσωπικές συσκευές χειρός. Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν μια πολύπλευρη «δροσερή ψηφιακή σύζευξη» των εκθεσιακών χώρων και των μνημείων με το καλλιτεχνικό-πολιτισμικό τους υπόβαθρο, την ιστορία και την σφύζουσα αστική και τουριστική ζωή του νησιού.

tornosnews

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ