ΔΙΑΦΟΡΑ

Μητροπολιτικό Κολλέγιο: το μοναδικό ελληνικό Κολλέγιο που αναγνωρίζεται ως πρότυπο Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Διεθνή Έρευνα του British Council

 

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο πάροχο Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και παρουσιάζει, ως παραδείγματα καλής πρακτικής, πρωτοβουλίες του που προωθούν τη βιωσιμότητα και την έρευνα.

Μια ακόμη σημαντική αναγνώριση για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, αναδείχθηκε μέσα από τη Διεθνή Έρευνα του British Council με θέμα την αξία της Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Transnational Education – TNE), όπου παρουσιάστηκε ως πρότυπο αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, η υψηλού κύρους μελέτη επιβεβαίωσε την πρωτοκαθεδρία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και επιπλέον, το παρουσίασε ως παράδειγμα καλής πρακτικής, αναφέροντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του που ενισχύουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και σχετίζονται με την προαγωγή της αειφορίας, της ισότητας, της συμπερίληψης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο που αναφέρθηκε στην έρευνα από τη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, στην έρευνα του British Council γίνεται αναφορά στις εξής τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ως μελέτες περίπτωσης που αποδεικνύουν ότι η Διακρατική Εκπαίδευση (TNE) μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και αναδεικνύουν ταυτόχρονα την επίδραση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην αύξηση της αξίας της Διακρατικής Εκπαίδευσης για την Ελλάδα, καθώς και στο επίπεδο της εγχώριας παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

  1. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως ο μεγαλύτερος πάροχος Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει πλήθος δράσεων που ενισχύουν τη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Μία από τις σημαντικότερες, που παρουσιάζεται και ως παράδειγμα στην έρευνα του British Council, είναι η πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου να εκπαιδεύσει 300 γυναίκες επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού με την υποστήριξη μιας ομάδας 40 εθελοντών (καθηγητών, τελειόφοιτων φοιτητών και αποφοίτων), οι οποίοι έδρασαν ως εκπαιδευτές και μέντορες. Η σχετική αναφορά βρίσκεται στη σελίδα 28 της πρωτότυπης έρευνας και μπορείτε να τη δείτε εδώ.
  2. Στην έρευνα παρουσιάστηκε, επίσης, μία σειρά παραδειγμάτων από εκπροσώπους Βρετανικών Πανεπιστημίων, που παρουσίαζαν πώς η έρευνα και η διδασκαλία στις διακρατικές συνεργασίες τους συνέβαλε στην αύξηση της βιωσιμότητας στις συνεργαζόμενες χώρες. Ως μοναδικό σχετικό παράδειγμα από την Ελλάδα, παρουσιάστηκε το έργο που ανέλαβαν οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση της βιομηχανικής πόλης της Ελευσίνας, η οποία τα τελευταία 30 χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο μολυσμένες περιοχές της Μεσογείου. Το έργο περιλάμβανε τον σχεδιασμό της αποκατάστασης και της βιώσιμης αναγέννησης των μεταβιομηχανικών περιοχών στην πόλη της Ελευσίνας. Μάλιστα, οι προτάσεις που δημιουργήθηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στην Έκθεση «Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023». Η σχετική αναφορά βρίσκεται στη σελίδα 49 της πρωτότυπης έρευνας και μπορείτε να τη δείτε εδώ.
  3. Σε άλλο σημείο της έρευνας του British Council, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αναφέρεται ως το μόνο Κολλέγιο – παράδειγμα από την Ελλάδα που δεν εστιάζει τη δραστηριότητά του στην οικονομική του ευημερία, αλλά δρα ως εκπαιδευτικός οργανισμός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που προωθεί πλήθος δράσεων, μεταξύ των οποίων, και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ερευνητική δραστηριότητα και τη βιωσιμότητα. Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτών των δράσεων, αναφέρεται το γεγονός ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Solutions Network – SDSN). Η σχετική αναφορά βρίσκεται στη σελίδα 53 της πρωτότυπης έρευνας και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Όλα τα παραπάνω, πέραν του ότι επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, επισφραγίζουν και τη συμβολή του στην παροχή υψηλού επιπέδου διεθνούς πανεπιστημιακής στη χώρα μας και στη συνεισφορά του στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μάλιστα, η αναγνώριση αυτή έρχεται από το British Council, έναν διεθνούς κύρους, έγκριτο και ανεξάρτητο φορέα.

Αξίζει κλείνοντας να αναφερθεί, ότι η εν λόγω έρευνα του British Council για την αξία της Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι το αποτέλεσμα μιας εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας, σε συνδυασμό με την ανάλυση 79 συνεντεύξεων εκπροσώπων υπουργείων, ρυθμιστικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών από 12 διαφορετικές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα του British Council και τις αναφορές στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Λίγα λόγια για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών και ο μεγαλύτερος πάροχος Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί σταθερά την πρώτη επιλογή στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει 10 Ακαδημαϊκές Σχολές, 8 υπερσύγχρονα campuses [σε Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Λάρισα και Πάτρα], 30 πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς και οργανισμούς και προσφέρει περισσότερα από 70 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά, σε συνεργασία με 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων και οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επιπλέον, πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, που είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων Compostela Group of Universities. Η ιδιότητα μέλους στο εν λόγω δίκτυο προσφέρει διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δικτύωση με κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα στο: www.mitropolitiko.edu.grΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ