ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Τσίπρας πυροβολεί τη χώρα – Δεν θα τιμωρήσουμε τα παιδιά που δεν φορούν μάσκα

ÓõæÞôçóç ðñï Çìåñçóßáò ÄéáôÜîåùò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 143 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò «ÊÉÍÇÌÁ ÁËËÁÃÇÓ» êõñßáò ÖùôåéíÞò (Öþöçò) ÃåííçìáôÜ, óå åðßðåäï Áñ÷çãþí ÊïììÜôùí, ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãåß ç Ýîáñóç ôçò ðáíäçìßáò óôç äçìüóéá õãåßá, ôçí ïéêïíïìßá, óôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ãéá ôçí Ýíáñîç ôïõ íÝïõ ó÷ïëéêïý Ýôïõò.

Απευθυνόμενος στον Γιάνη Βαρουφάκη άρχισε τη δευτερολογία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι “πυροβολεί” τη χώρα. Επιπλέον, τόνισε πως κανένας δεν θα τιμωρήσει τα παιδιά, επειδή δεν φορούν μάσκα.

“Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις ένα παιδί 6, 7, 8 ετών να φορά συνέχεια τη μάσκα. Και είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι η μάσκα σε αυτές τις ηλικίες έχει περισσότερο παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να τιμωρήσουμε κάποιο παιδί αν δεν φοράει τη μάσκα του», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολύ συγκινητικές ιστορίες με παιδιά 3, 4, 5 ετών τα οποία πάσχουν από βαριές ασθένειες και τα οποία είναι υποχρεωμένα να φορούν μάσκα 2-3 χρόνια. «Η μάσκα είναι μια μικρή παραχώρηση την οποία όλοι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Εάν δεν θέλουμε να πάμε σε κάτι που θα προσομοιάζει με ένα δεύτερο lockdown είναι το μόνο μέτρο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας”, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη: Επίθεση σε Βαορυφάκη και Τσίπρα

“Θεωρώ άκρως προβληματικό στην αίθουσα του ελληνικού κοινοβουλίου να υπάρχει βουλευτής, πόσo μάλλον αρχηγός κόμματος ο οποίος να αναφέρεται στην Ελλάδα ως χρεοδουλοπαροικία. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά, να λέγονται σε αυτή την αίθουσα από τον άνθρωπο ο οποίος έχει τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι το 2015 αν είχε εισακουστεί το σχέδιό του τότε η Ελλάδα θα είχε φύγει από το ευρώ και τότε θα ήμασταν πραγματική δουλοπαροικία”, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός για τον Γιάνη Βαρουφάκη, στην έναρξη της δευτερολογίας του.

Και συνέχισε: “Και επίσης δεν σας επιτρέπω σε αυτή την αίθουσα να κατηγορείτε, πάνω σε μια υγειονομική κρίση, αυτή την κυβέρνηση ότι κάνει πολιτικές επιλογές με γνώμονα τα συμφέροντα και όχι την υγεία του ελληνικού λαού. Αυτές οι κατηγορίες είναι αδιανόητες, κόντρα στο πως αντιλαμβάνεται η κοινωνία όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει. Πηγαίνουν κόντρα σε όλα τα πραγματικά δεδομένα τα οποία πιστοποιούν ότι η χώρα μας και στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο κύκλο της πανδημίας τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες. Όταν μιλάμε για ζωές συνανθρώπων μας, όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία να είστε πιο προσεκτικός από εδώ και στο εξής, όταν λέτε τέτοια ανυπόστατα πράγματα”.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ