ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ν. Σαντορινιός: «Οι επαγγελματίες αλιείς πρέπει να στηριχθούν ουσιαστικά και όχι με ημίμετρα και ασάφειες όπως προβλέπουν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί»

 

Έχοντας υπόψη τα υπομνήματα των επαγγελματιών αλιέων και των επιχειρήσεων στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και επεξεργασίας- πώλησης ψαριών, ο Νεκτάριος Σαντορινιός σε συνεργασία με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνολικής στήριξης του εν λόγω κλάδου, που η πανδημία έχει επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να απειλείται η επιβίωσή του.

Συγκεκριμένα, ερώτηση με θέμα την ένταξη σε έκτακτα μέτρα στήριξης της θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και αλιείας εσωτερικών υδάτων, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, κατατέθηκε με πρωτοβουλία του αρμόδιου Τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, η οποία και συνυπογράφεται από τον Νεκτάριο Σαντορινιό καθώς και από 43 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αλιείς της χώρας και οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται ανάμεσα στα ιδιαίτερα πληττόμενα επαγγέλματα από τους περιορισμούς και τα έκτακτα μέτρα των ημερών, αφού το προϊόν που εμπορεύονται είναι ένα από τα πλέον ευπαθή και ευάλωτα αλλά και γιατί η καθίζηση της αγοράς και της τουριστικής κίνησης έχει επηρεάσει κατά πολύ τις πωλήσεις. 14.000 οικογένειες που ασχολούνται με την παράκτια αλιεία με ατομικές ιδιοκτησίες ή συνιδιοκτησία με σκάφη 8-10 μέτρα, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται μεγαλύτερα παράκτια σκάφη, άνθρωποι που ασχολούνται με την μέση αλιεία και τροφοδοτούν τις ιχθυαγορές με μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων, αλιευτικοί συνεταιρισμοί, αλιείς εσωτερικών υδάτων αλλά και οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στις υδατοκαλλιέργειες, όπου κυρίως διανείμουν προϊόντα στο εξωτερικό, είναι όλοι αυτοί πάνω στους οποίους στηρίζεται η αλιεία της χώρας μας και σήμερα αντιμετωπίζουν μια συνολική και αδιέξοδη κρίση.

Προβλήματα και Προτάσεις

Αρχικά, αν και ο ΚΑΔ της θαλάσσιας αλιείας (03.11) συμπεριλήφθηκε στα μέτρα που η Κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 26/3/2020, εντούτοις ο κλάδος χρειάζεται μια συνολική και πιο γενναία στήριξη αλλά και

άμεση επίλυση των ιδιαίτερων ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ερώτηση των βουλευτών, χρειάζεται διασαφήνιση του ποιοι δικαιούνται το επίδομα ενίσχυσης των 800€, καθώς οι περισσότεροι αλιείες στη χώρα μας, λόγω οικονομικής αδυναμίας να έχουν ξεχωριστό σκάφος έκαστος, καταφεύγουν στη συνήθη πρακτική της εξ ημισείας ή και περισσότερο συνιδιοκτησίας και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν ακάλυπτοι. Πρόταση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι, στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, να ενισχύονται όλοι οι συνιδιοκτήτες του αλιευτικού σκάφους Ενώ, πρόβλημα παραμένει επίσης η μη, έως σήμερα, διευκρίνιση από τις κυβερνητικές δηλώσεις εάν έχουν προβλεφθεί επιπλέον μέτρα υποστήριξης των παράκτιων αλιέων στην Ελλάδα, πέραν της συμπερίληψης του ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς και η παντελής απουσία μέτρων στήριξης για την αλιεία των εσωτερικών υδάτων και τους συνεταιρισμούς τους.

Τα Υπουργεία, σημειώνουν οι βουλευτές, πρέπει άμεσα να απαντήσουν αν θα ενταχθεί ο κλάδος της θαλάσσιας συλλεκτικής αλιείας και τα επιμέρους αλιευτικά εργαλεία, στα μέτρα ενίσχυσης τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Επίσης, οι Υπουργοί πρέπει να επεξηγήσουν πως προτίθενται να αξιοποιήσουν τα προσωρινά μέτρα των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας, των ιχθυοκαλλιεργητών εσωτερικών υδάτων και των συνεταιρισμών τους και ποιο το χρονοδιάγραμμα απόδοσης των ενισχύσεων αυτών στους αλιείς. Με βάση ότι η ίδια η ΕΕ ενέκρινε μέσω της Επιτροπής της προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν αρωγή, με την μορφή ενισχύσεων, σε παραγωγούς αλιευτικών προϊόντων που επλήγησαν από την κρίση μέχρι ύψους 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η Κυβέρνηση οφείλει να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα για τη στήριξη του κλάδου.

Ακόμη χρειάζεται η εξέταση, όπως προτείνουν, της δημιουργίας Ταμείου Αλληλοβοήθειας από τον ΕΛΓΑ για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΤΘΑ για την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς για απώλειες οφειλόμενες σε κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας, αφού βάση των πρόσφατων αλλαγών στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους με το σκοπό της αντιμετώπισης του COVID-19, προβλέπεται η στήριξη υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ καθώς και η συνεισφορά του ΕΤΘΑ, σε ταμεία αλληλοβοήθειας για την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς και για απώλειες οφειλόμενες σε κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τέλος οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη για τους παράκτιους αλιείς και τους αλιείς εσωτερικών υδάτων και να αναπτυχθούν ειδικά μέτρα διάθεσης των ελληνικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εσωτερική αγορά, απευθείας στους καταναλωτές και σε ευάλωτες ομάδες πολιτών.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπογραμμίζει ότι ο κλάδος της αλιείας είναι στενά συνυφασμένος με την οικονομία των νησιών και την κοινωνική τους συνοχή. Τα μέτρα της Κυβέρνησης πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις δραστηριότητες της αλιείας και άμεσα αυτός ο παραγωγικό τομέας της χώρας να αισθανθεί ασφάλεια για την επόμενη μέρα.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ