ΔΙΕΘΝΗ

Νέα αυστηρότερα μέτρα για τη μείωση των ρύπων το 2022!

 

Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως θα επανεξετάσει το πρότυπο εκπομπών CO2 στα φορτηγά και θα δώσει λύση στην έλλειψη των τσιπ.

Έξι είναι οι νέες πρωταρχικές φιλοδοξίες που έθεσε η Κομισιόν στο πρόγραμμα εργασίας για το 2022 εκ των οποίων οι δύο αφορούν τις μεταφορές και τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, για παράδειγμα μέσω της επανεξέτασης των προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Όσον αφορά στην έλλειψη των τσιπ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει μια ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα με σκοπό την προώθηση ενός υπερσύγχρονου οικοσυστήματος και την ανάπτυξη νέων αγορών για την πρωτοποριακή ευρωπαϊκή τεχνολογία.

Η κ. Ursula Gertrud von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισήμανε ότι: «Κατά το περασμένο έτος φάνηκε τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες όταν δρούμε ενωμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα κατά το επόμενο έτος, για παράδειγμα να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας για την κλιματική ουδετερότητα στην Ευρώπη έως το 2050, να διαμορφώσουμε το ψηφιακό μας μέλλον, να ενισχύσουμε τη μοναδική μας κοινωνική οικονομία της αγοράς και να υπερασπιστούμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η συνδυασμένη ικανότητα παρέμβασης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του NextGenerationEU, που μαζί αντιπροσωπεύουν ποσό 2,018 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης και πιο σύγχρονης Ευρώπης.»

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να μετατρέπει την Ευρώπη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο έως το 2050. Εκτός από την πρωτοποριακή «δέσμη προσαρμογής στον στόχο 55%», που παρουσιάστηκε το 2021 στο πλαίσιο της καινοτόμου ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, η Επιτροπή θα προτείνει κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα. Θα προβεί επίσης στα εξής: θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, για παράδειγμα μέσω της επανεξέτασης των προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, θα δώσει συνέχεια στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και του αέρα, θα καθορίσει νέους κανόνες για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, και θα προωθήσει την κυκλική οικονομία με την ενίσχυση του δικαιώματος επισκευής των προϊόντων αντί της αντικατάστασής τους. Επίσης, η Επιτροπή θα κινητοποιήσει πόρους, παράλληλα με το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, που έχει ήδη προταθεί, διπλασιάζοντας την εξωτερική χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα. Τα πράσινα ομόλογα θα διαδραματίζουν επίσης ολοένα σημαντικότερο ρόλο και εκφράζουν τη δέσμευσή μας να θέσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ.

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Καθώς η πανδημία λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του κόσμου, η Επιτροπή θα συνεχίσει την πορεία της προς την ψηφιακή δεκαετία για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030. Η ενιαία αγορά εξακολουθεί να είναι καίριας σημασίας για την καινοτομία της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει εκ νέου την πολιτική ανταγωνισμού και θα προτείνει ένα μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά με σκοπό την πρόληψη μελλοντικών διαταραχών. Για την αντιμετώπιση των πιεστικών ανησυχιών σχετικά με την προμήθεια ημιαγωγών που τροφοδοτούν ψηφιακές λύσεις, θα εγκρίνουμε μια ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα με σκοπό την προώθηση ενός υπερσύγχρονου οικοσυστήματος και την ανάπτυξη νέων αγορών για την πρωτοποριακή ευρωπαϊκή τεχνολογία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα με σκοπό τη θέσπιση κοινών προτύπων κυβερνοασφάλειας και θα αρχίσει την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου ασφαλούς διαστημικού συστήματος επικοινωνιών της ΕΕ, με σκοπό την παροχή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και ασφαλών ανεξάρτητων επικοινωνιών στα κράτη μέλη. Τα μέτρα για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποτελούν επίσης σημαντική προτεραιότητα.

newsautoΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ