ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εστιατόρων Ρόδου Δωδεκανήσου – Συνεχίζει πρόεδρος ο Κλούβας Ιωάννης

Σήμερα στις 27 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Σωματείου Εστιατόρων Ρόδου Δωδεκανήσου με την επωνυμία Πρωτοπορία στην Νέα Αγορά 1ος όροφος αριθμός 4 μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου Ιωάννου Κλούβα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές 25/10/21 συνήλθε σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου .

Μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα :

Κλούβας Ιωάννης –Πρόεδρος

Βαγιανός Σωτήρης- Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Γκόγκος Ευριπίδης – Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Προγραμμάτων Εσπα και συναφών Δράσεων

Ζουρούδης Σταύρος – Γραμματέας

Μητσηνιώτης Νικόλαος – Ταμίας

Χατζηκέλης Ιωάννης –Τομεάρχης Μεσαιωνικής Πόλης

Ελευθερίου Νικόλαος – Τομεάρχης Νοτίας Ρόδου

Τατάκης Ευάγγελος- Τομεάρχης Δυτικής Ρόδου

Στυλιανός Θεοχάρης –Τακτικό μέλος

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Ιωάννης Κλούβας                     Σταυρος Ζουρούδης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ