ΔΙΑΦΟΡΑ

Νέο Λιμάνι στη Σχοινούσα

Ολοκληρώθηκαν  τα έργα νέου επιβατικού λιμένα Σχοινούσας στη θέση «Λιβάδι»   προϋπολογισμού (2.760.000.00 . Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους και με Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο ποσό των  1.380.000,00  . Ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος  για το έργο αυτό Δήλωσε :

«Οι πιο υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παράγουν εδώ και χρόνια το μεγαλύτερο έργο και διατηρούν την πρώτη θέση σε απορροφήσεις πόρων πανελληνίως. Σε όλα τα ζητήματα της οικονομικής αλλά και κοινωνικής ζωής του τόπου, η εμπλοκή της Περιφέρειας φέρνει αποτέλεσμα με θετικό πάντα και μόνο πρόσημο.  Τα έργα που έγιναν στο Λιμάνι της Σχοινούσας σε μια εποχή κατά την οποία διαχειριζόμαστε δεκάδες έργα σε όλα τα νησιά και τρέχουμε ακόμα περισσότερες δεκάδες έργων είτε σε επίπεδο μελετών είτε δημοπρατήσεων, κληθήκαμε για μια ακόμη φορά να δώσουμε λύση. Το να είμαστε μέρος της λύσης πάντοτε και ανεξαρτήτως του επιπέδου πολιτικής εκμετάλλευσης ή λαϊκισμού, είναι ο δικός πήχυς, η δική μας δέσμευση».

Πιο Αναλυτικά το έργο περιελάμβανε   την ολοκλήρωση της  ημιτελούς προβλήτα ορθογωνικής κάτοψης, καθώς και του πρανούς από τη γένεση του προβλήτα μέχρι την ακτή, την ολοκλήρωση κυματοθραύστη μήκους περίπου 80 μέτρων στην ίσαλο στο βόρειο ακρωτήρι του όρμου «Λιβάδι» από φυσικούς ογκόλιθους, (γ) την κατασκευή στον χερσαίο χώρο του λιμένα κτιρίου λιμενικού φυλακίου με βοηθητικούς χώρους επιφάνειας περίπου 38,00τμ, κτιρίου κοινόχρηστων αποχωρητηρίων επιφάνειας περίπου 22,00 τ.μ. και στέγαστρο αναμονής επιβατών επιφάνειας περίπου 116,00 τ.μ., την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, θέσεων στάθμευσης, χώρων πρασίνου κ.λπ., (στ) την ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης από τη Χώρα προς το νέο λιμάνι, μήκους περίπου 1.453 μ. και συγκεκριμένα εργασίες ολοκλήρωσης της διάνοιξης, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση καταστρώματος και πεζοδρομίων, εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων τοιχίων και λοιπών τεχνικών έργων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και εργασίες πρασίνου ) εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, απορροής ομβρίων υδάτων καθώς και λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις,   την προμήθεια και τοποθέτηση ενός φάρου ναυσιπλοϊας. . Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και ασφάλειας των διακινούμενων επιβατών (256 μόνιμων κατοίκων και άνω των 30 χιλ. διακινούμενων επιβατών ανά έτος) και οχημάτων.

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ