ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ιωάννης Παππάς – ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Μέρα δικαίωσης η σημερινή, για χιλιάδες περιουσίες νησιωτών.

Mε την ρύθμιση αυτή προστίθενται στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979, στις οποίες δεν ισχύει το δικονομικό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, τα Δωδεκάνησα, πλην της Ρόδου της Κω και Λέρου που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός, δεδομένου ότι « γαίες φύσεως “αρζί- μιρί” ή “εραζί-εμιριέ” δηλαδή δημόσιες γαίες από της εποχής του Σουλτάνου Σ., τούρκου κατακτητή (1522 μΧ) μέχρι τη δημοσίευση του ν. 2100/1952, δεν υπήρξαν στα Δωδεκάνησα εκτός της Ρόδου, της Κω και τμήματος της Λέρου, που ο τούρκος κατακτητής τις είχε κυριεύσει με την σπάθη και το δόρυ, ενώ στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου … που δεν είναι δορυάλωτα, ήτοι δεν είχαν κατακτηθεί με τα όπλα, ο Σ. ο Μεγαλοπρεπής, όχι μόνο δε δήμευσε τη γη, αλλά παραχώρησε προνόμια και δικαιώματα, με αποτέλεσμα όλα ανεξαιρέτως τα κτήματα που κατείχαν, νέμονταν και εξουσίαζαν από τότε οι κάτοικοι των νησιών αυτών να ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους, ήταν δηλαδή όλα ιδιόκτητες γαίες “μουλκ”» (ΑΠ 458/2016).

Για τα νησιά όπου ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός , δηλαδή η Ρόδος, η Κως και οι περιοχές Ξηρόκαμπος και Λακκί Λέρου, προστατεύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς έναντι του δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξειςτου αρ. 10 τουΝ. 3208/2003 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.3 Ν.4280/2014.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ