ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παρεμβάσεις στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο δίκτυο ύδρευσης Κύθνου από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο

 

 

Τα έργα χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια, για λογαριασμό του Δήμου Κύθνου

 

Στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση, Βελτιστοποίηση και Αντικατάσταση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα»,συνολικού προϋπολογισμού 540.000,00 ευρώ, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης.

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα, νήσου Κύθνου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου περιόδου 2014-2020.

Αντικείμενο της  Προγραμματικής Σύμβασης αποτελούν μεταξύ άλλων οι παρεμβάσεις στα δίκτυα, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών πιέσεων στο σύνολο των δικτύων και περιορισμό των διαρροών, η αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, η συμπλήρωση των δικτύων με τοποθέτηση κατάλληλων αγωγών, ενώ για την προστασία των αγωγών θα τοποθετηθούν ειδικές δικλείδες σε επιλεγμένα σημεία.

Βάσει της προγραμματικής σύμβασης, διάρκειας 18 μηνών, φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φορέας λειτουργίας ο Δήμος Κύθνου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα νησιά και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κυρίως προς μικρούς ΟΤΑ, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης υπέγραψαν και μία Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κύθνου».

Το αντικείμενο της σύμβασης με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ύψος των 67.300,00 ευρώ, αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου της αρμοδιότητας για την τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Κύθνου, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένου χώρου αθλοπαιδιών και τη διεξαγωγή αγώνων και τις νυχτερινές ώρες.

Με την Διαβαθμιδική Σύμβαση, η οποία έχει διάρκεια 12 μήνες, ορίζεται ότι ο φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

 

 

 Tο Γραφείο Τύπου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ