ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης στους κατοίκους του Δήμου Ρόδου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας, μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε να
συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για έντεκα
(11) μήνες. Η σύμβαση αυτή έχει ημερομηνία έναρξης την 01/10/2022.

Το έργο που θα εκτελεί είναι να εφαρμόζει προγράμματα προληπτικής ιατρικής και
ενημέρωσης στους κατοίκους του Δήμου Ρόδου μέσω των Δημοτικών Ιατρείων που
λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ρόδου με ενημερωτικές ομιλίες, εμβολιασμούς
καθώς και συνταγογραφήσεις, ειδικά αυτήν την περίοδο που υπάρχει έξαρση των
ιώσεων και επιπλέον χρειάζονται να παρθούν μέτρα πρόληψης για αποφυγή και
περιορισμό της διάδοσης της Covid-19.

Η απασχόλησή του θα είναι 4ωρη (09:00 έως 13:00) πέντε (5) φορές την εβδομάδα και
συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα στο δημοτικό ιατρείο της Παλιάς Πόλης, κάθε Τρίτη στο
δημοτικό ιατρείο του Ροδινιού, κάθε Τετάρτη στο δημοτικό ιατρείο των Αγίων
Αποστόλων, κάθε Πέμπτη στο δημοτικό ιατρείο του Αγίου Ιωάννη και κάθε Παρασκευή
στο δημοτικό ιατρείο της Ανάληψης και των Κρητικών.

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ