ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ο διαγωνισμός για τη βελτίωση της οδού πρόσβασης στα Καμινάκια Αστυπάλαιας

 

 

Γ. Χατζημάρκος: “Ο δικός μας υποστηρικτικός ρόλος προς τους Δήμους της Περιφέρειας μας, έχει οδηγήσει στο να είμαστε η Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό έργων που υλοποιούνται για λογαριασμό άλλου φορέα”

Στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο οδικό
δίκτυο των νησιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει
διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση οδού πρόσβασης στην αγροτική
περιοχή Καμινάκια” στην Αστυπάλαια, προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.732.000,00
ευρώ (με ΦΠΑ) .

Το  αντικείμενο  του  έργου, συνίσταται στη βελτίωση βατότητας (ασφαλτόστρωση) του
υπάρχοντος οδικού δικτύου, το οποίο εμφανίζει συχνά προβλήματα προσβασιμότητας,
κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Αφορά στο τμήμα του οδικού δικτύου που αρχίζει
από την επαρχιακή οδό Αστυπάλαιας – Αγίου Κωνσταντίνου και καταλήγει στη θέση
Καμινάκια. Έχει συνολικό μήκος 5.909 μέτρα.

Το έργο, έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή, καθώς αναμένεται να διευκολύνει την
πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας του
αγροτικού πληθυσμού, όπως επίσης και την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού και να
αυξήσει την επισκεψιμότητα της περιοχής και την τουριστική κίνηση, καθόσον καταλήγει
και  αποτελεί  την  μοναδική  χερσαία  πρόσβαση, στην ομώνυμη παραλία του  νησιού.
Η προθεσμία εκτέλεσής του είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
με τον ανάδοχο.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, στις 03/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση

http://www.pnai.gov.gr/ .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Η μελέτη του έργου είχε παραδοθεί στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου από τον πρώην Δήμαρχο
Αστυπάλαιας Πανορμίτη Κονταράτο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας προχώρησαν με
την σειρά τους στην επικαιροποίηση της μελέτης, μετά τις αναγκαίες και κοινά συμφωνημένες
συμπληρώσεις και διορθώσεις, και στην συγγραφή των τευχών δημοπράτησης.

Η χρηματοδότηση του έργου, είχε εξασφαλιστεί από τον Δήμο Αστυπάλαιας, που το είχε εντάξει
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020, του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά με τη δημοπράτηση
του έργου: “Στις 12 Μαΐου ελήφθη η απόφαση και χθες υπεγράφη η δημοπράτηση του έργου
της βελτίωσης της οδού πρόσβασης στην περιοχή Καμινάκια της Αστυπάλαιας.
Το έργο, προϋπολογισμού 1,73 εκ. € μελετήθηκε απο τον Δήμο Αστυπάλαιας που εξασφάλισε και
την απαιτούμενη χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Ο δικός μας υποστηρικτικός ρόλος προς τους Δήμους της Περιφέρειας μας, έχει
οδηγήσει στο να είμαστε η Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό έργων που υλοποιούνται για
λογαριασμό άλλου φορέα.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουμε την πιο υποστελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία στην Ελλάδα ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Όσο αντέχουμε, θα συνεχίσουμε. Με καθημερινό αγώνα, γιατί, νοιαζόμαστε για τα νησιά μας”.
Το Γραφείο ΤύπουΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ