ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

«Προκήρυξη Τμηματων Μετεκπαιδευσης Υποβολή αιτήσεων 19/7/2022 – 1/8/2022 »

Χθες, 13 Ιουλίου 2022, προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η εισαγωγή 1.185 μετεκπαιδευόμενων συνολικά για την Ελλάδα, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει το διάστημα 19/7/2022 – 1/8/2022 και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Τουρισμού, η έναρξη των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2022     

Συγκεκριμένα για την Ρόδο προκηρύχθηκαν τα παρακάτω Τμήματα

 1. Επισιτισμός x 1 τμήμα απογευματινό (25 άτομα)
 2. Μαγειρικό x 1 τμήμα πρωινό  (20 άτομα)
 3. Οροφοκομίας x 1  τμήμα πρωινό  (20 άτομα)
 4. Στέλεχος Λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας x 1  τμήμα πρωινό      (20 άτομα)

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού,  αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του ν. 2112/1920 (Α’ 67). Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο, σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, μαζικά κέντρα εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ) και σε Μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Κέντρα Αναζωογόνησης (spa) και Κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν:

 1. Επισιτισμός
 • Εστίαρχος (Maitre/ess)
 • Υπομαίτρ (Sous-Maitre/ess)
 • Αρχισερβιτόρος (Captain)
 • Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος)
 • Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
 • Βοηθός Σερβιτόρου
 • Ταμίας
 • Ελεγκτής/τρια (Ταμπλίστας/στρια)
 • Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν
 1. Μαγειρική Τέχνη
 • Αρχιμάγειρας/ισσα
 • Μάγειρας/ισσα Α’ και Β’
 • Μάγειρας/ισσα Γ’
 • Μπουφετζής
 • Μπουφετζής Α’
 • Ψήστης/στρια
 • Τηγανιέρης
 • Τεχνίτης/τρια Πιτσαρίας
 • Ντονερτζής
 1. Οροφοκομία
 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Προϊστάμενος/η
 • Λινοθήκης και πλυντηρίου
 • Καμαριέρης/α
 • Οροφοκόμος (Βαλές)
 • Βοηθός λινοθήκης
 • Καθαριστές (ξενοδοχείων ή/και γραφείων ή/και άλλων χώρων)
 • Πλύντες, σιδερωτές, καθαριστές ενδυμάτων, υφασμάτων και ταπήτων με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές
 1. Στέλεχος Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
 • Αισθητικοί
 • Καλλωπιστές (κοσμετολόγοι)
 • Περιποιητές προσώπων
 • Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα:

 1. Να είναι:

α. Έλληνες/ίδες υπήκοοι,

β. υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

γ. υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού

Οι περιπτώσεις β και γ πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2

 1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).
 2. Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184).
 3. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1967 και μετά.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι, υποβάλουν το διάστημα 19/7/2022 – 1/8/2022, ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr, δηλώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, προσόντα κριτήρια ή οι ιδιότητες τα όποια πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής και αποδεικνύονται. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του προγράμματος της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει. Αφού συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυνάψουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να υποβάλουν οριστικά (οριστική υποβολή) την αίτηση εντός της προθεσμίας. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Γενικά Δικαιολογητικά

 1. Ηλεκτρονική αίτηση.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  1. Για αποφοίτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.
  2. Για αποφοίτους από το 1981 και εφεξής, τουλάχιστον απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 8 739/1980 (Α’ 184).

Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσκομίζουν τον τίτλο αποφοίτησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο προκειμένου να μοριοδοτηθούν αναλόγως.

 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. Γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές εκτυπώσεις του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης από την ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).
 2. Αναγγελία πρόσληψης ή Υπεύθυνη Δήλωση ή Βεβαίωση εργοδότη για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.
 3. Για την απαλλαγή από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής κατά περίπτωση) ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2).
  1. Αγγλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Οροφοκομία
  2. Γαλλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Μαγειρική Τέχνη
 4. Τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Τρόπος επιλογής υποψηφίων – μοριοδότηση

Η επιλογή των καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:

Κριτήρια Μόρια
1. Ηλικία  
α. Μέχρι 35 ετών 30
β. Άνω των 35 ετών μέχρι και 45 ετών 35 35
γ. Άνω των 45 ετών μέχρι και 55 ετών 40
δ. Άνω των 55 ετών Εκτός διαδικασίας
2. Προϋπηρεσία  
α. Βασική προϋπόθεση εισαγωγής (3 έτη) 20
β. Άνω των 3 ετών και μέχρι 12 έτη Επιπλέον 2 μόρια για κάθε έτος
γ. Άνω των 12 ετών προϋπηρεσίας Επιπλέον 12 μόρια
3. Ανεργία  
Πρόσκαιρη ανεργία (μέχρι 12 μήνες) 5
4. Τίτλος σπουδών / Τυπική εκπαίδευση  
α. Υποχρεωτική Εκπαίδευση (για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού, για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 739/1980) 15
β. Απόφοιτοι Λυκείου 30

 

Αποτελέσματα

Πριν από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο metekp@mintour.gr.

Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων και πίνακες απορριφθέντων αναρτώνται

 1. στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και
 2. στις εκπαιδευτικές μονάδες υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιείται το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση ώστε ο τελικός αριθμός των μετεκπαιδευόμενων να μην υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά τμήμα.

Εγγραφή

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος μετεκπαίδευσης στο οποίο έχουν εισαχθεί, σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών η οποία ορίζεται στην απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων επιλογής (πινάκων επιτυχόντων). Επισημαίνεται η υποχρέωση των επιτυχόντων για υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται σε έντυπη μορφή με την εγγραφή τους, πλέον του Πιστοποιητικού Υγείας, το οποίο μπορούν να προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Επιλεγέντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός του πιο πάνω διαστήματος διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευόμενων κάθε τμήματος. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής τους.

Γενικές πληροφορίες

 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Υπουργείου, και διαρκούν από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες ημερησίως. Το Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων κατ’ εξαίρεση και Σάββατο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Ελάχιστη προϋπόθεση λειτουργίας ενός Τμήματος Μετεκπαίδευσης είναι ο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων κατά την έναρξη του προγράμματος να είναι τουλάχιστον δέκα (10) άτομα.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: (α) τριακόσιες ογδόντα (380) ώρες διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίου) ανά ειδικότητα, (β) γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα και (γ) γραπτές και εργαστηριακές ή προφορικές εξετάσεις για τα τεχνικά μαθήματα και το μάθημα της ξένης γλώσσας. 7.
 • Η βαθμολογία υπολογίζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20 θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εφόσον λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) και Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.)
 • Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και επιτρέπεται η απουσία των μετεκπαιδευόμενων σε ποσοστό 20% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος, μετεκπαιδευομενοι με απουσίες άνω του επιτρεπτού διαγράφονται.
 • Οι μετεκπαιδευόμενοι, ανεξάρτητα με το αν συμπίπτει το ωράριο εργασίας τους με το ωράριο κατάρτισης, δικαιούνται να απέχουν από την ημερήσια εργασία τους για χρονικό διάστημα ίσο προς αυτό της μετεκπαίδευσής τους, ανεξαρτήτως ωραρίου ημερήσιας εργασίας. Ο χρόνος της αποχής αυτής θεωρείται ως χρόνος εργασίας.
 • Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται για όσο διαρκεί το πρόγραμμα επίδομα μετεκπαίδευσης, που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Πιο συγκεκριμένα:

 1. στους εργαζόμενους και στους μη επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα για κάθε ώρα μετεκπαίδευσης,
 2. στους επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα για κάθε ημέρα μετεκπαίδευσης, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο ημερήσιο επίδομα ανεργίας, ανεξάρτητα από την ημερήσια διάρκεια της μετεκπαίδευσης, και ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Η καταβολή του ως άνω επιδόματος προϋποθέτει την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες

 • Βλέπε αναλυτικότερα την προκύρηξη:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A040465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%A9%CE%933?inline=true

 • Τμήμα Επισιτισμού Μετεκπαιδευσης Ρόδου

Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., Δημοκρατίας 2 Τ.Κ. 8510

Τηλ: 22410- 24190, 22410-24290, 22410-74468. E – mail: aster@mintour.gr

 • Τμήματα Μαγειρικής Τέχνης, Οροφοκομίας & Λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας

Ι.Ε.Κ. Ρόδου, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΡΜΑΙ» ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ 1 Τ.Κ. 85100

Τηλ 22410-74445 22410-71446 24410-24351. E – mail: iekrod@mintour.grΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ