Βόρειο Αιγαίο

Προσλήψεις 10 ατόμων στην ΕΦΑ Λέσβου – Αιτήσεις έως 6 Απριλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ TΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες) 1 θέση  Βαλιδέ Τζαμί Μυτιλήνη
  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) 1 θέση  Βαλιδέ Τζαμί Μυτιλήνη
  • ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες) 8  θέσεις Βαλιδέ Τζαμί Μυτιλήνη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efales@culture.gr

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 υπόψη κ. Ε.Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087/22510-40716) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 31/3/2021 έως 6/4/2021).

Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα (και σκαναρισμένα για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης.

#pgnews

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ