ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στην παραλία «Γλύστρα»

Mε το αρίθμ. πρωτ. 3352/30.9.2021 πρωτόκολλο κατεδάφισης, που εξέδωσε και ανάρτησε χθες στην Διαύγεια, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, θα κινηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών από την παραλία «Γλύστρα» από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Το πρωτόκολλο έχει κοινοποιηθεί εξάλλου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, στο Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου και στην Δημοτική Ενότητα Λίνδου.
Στο πρωτόκολλο αναφέρονται τα εξής:
Η ΥΔΟΜ σύμφωνα με τις διατάξεις της § 7 (α) του άρθρου 94 του Ν.4495/17 ΦΕΚ 167Α/3-11-2017 σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο 1/2017 (16-11-2017) και έχοντας υπόψη:
• Το με α.π. 95655/16-3-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
• Το με α.π. 3/12120 διαβιβαστικό της 6/2021 απόφασης του συμβουλίου κοινότητας Λάρδου.
Το 1057/4/6κ/12-3-2021 έγγραφο του AT Νότιας Ρόδου.
• Το με α.π. 717/1-3-2021 σήμα διακοπής εργασιών της ΥΔΟΜ.
• Την με α.π. 14154 ΕΞΕ 2021/1-3-2021 διαβίβαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α’ της Έκθεσης Αυτοψίας κατ’ αγνώστου.
• Το με α.π. 2499/6-7-2021 έγγραφο της ΥΔΟΜ που υπενθυμίζει την ισχύ του (4 σχ.)
• Το με α.π. 3307/26-8-2021 ερώτημα της ΥΔΟΜ στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.
• Την με α.π. 3348/30-8-2021 απάντηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου.
Συντάσσει
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
Που αφορά στην εν εξελίξει εκτέλεση εργασιών ανέγερσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου τύπου deck επιφάνειας 1500 μ2 περίπου στηριζόμενο σε μεταλλικούς κοιλοδοκούς και μεταλλικές στράντζες, κατασκευή 43 ξύλινων δοκών μήκους μεταξύ 8μ και 10 μ. Όλα τα ανωτέρω έλαβαν χώρα στην παραλία «Γλύστρα» της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με το (5 σχ.) μέρος της κατασκευής βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού (ΦΕΚ 720Δ/31-12-2010) και το υπόλοιπο εντός της ΚΜ 2150Λ Γαιών Λάρδου. Η θέση του αυθαιρέτου είναι εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, πλησίον δασικού τμήματος και συνεπώς έχει εφαρμογή η § 8 (β) του άρθρου 94 του Ν.4495/17.
Παρακαλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις κατά το Νόμο ενέργειες τους»ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ