ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ψηφιακό μητρώο αποκτά ο τουρισμός

Μαρία Μόσχου

Την  δημιουργία ενός νέου ψηφιακού και Ενιαίου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (e-MHTE), που θα βασίζεται στην πλήρη  αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, σχετικά με την αδειοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών του τουρισμού προβλέπει έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί άμεσα από την ΚτΠ.

Κύριος του έργου με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ είναι το Υπουργείο Τουρισμού και ο φορέας υλοποίησης η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο στόχος του νέου Μητρώου (e-MHTE) είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου, η ενίσχυση της διαθεσιμότητας έγκυρων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες και η παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις αφίξεις τουριστών και τη χρήση εγκαταστάσεων διαμονής.

Το Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Άξονα 2.2 – «Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλιστούν  από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντικείμενο του Έργου «Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (e-MHTE)» αποτελεί η ανάπτυξη της πλατφόρμας e-MHTE, η διαλειτουργικότητα με δημόσια μητρώα και συστήματα και η μεταφορά των δεδομένων και των λειτουργιών του υφιστάμενου μητρώου στη νέα πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί για χρήση σε υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο, θα βασίζεται σε μια γενική ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών – τόσο των Κεντρικών όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού – και θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες και υπηρεσίες όπως:

 • Έκδοση νέων και ανανέωση υφιστάμενων αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ιαματικές πηγές, μαρίνες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ιστορικών αρχείων,
 • Πλήρεις λεπτομέρειες των τουριστικών επιχειρήσεων και των γεωχωρικών δεδομένων αναγνώρισης,
 • Ένα ενοποιημένο σύστημα ελέγχου σχετικά με τις δραστηριότητες των τουριστικών επιχειρήσεων,
 • Αρχείο επισκεπτών σχετικά με τις αφίξεις και αναχωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως ένα εύχρηστο λογισμικό διαχείρισης ακινήτων για πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις.

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται ψηφιοποίηση του αρχείου των υπηρεσιών του Υπουργείου (Κεντρική υπηρεσία, Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων) και εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του νέου Μητρώου και τις λειτουργίες του.

Αναλυτικότερα, το e-MHTE θα παρέχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • πληροφορίες που σχετίζονται με την τουριστική νομοθεσία (νόμοι και κανονισμοί) με πολύπλοκη ταξινόμηση για την ικανοποίηση έξυπνων υπηρεσιών αναζήτησης,
 • καταγραφή όρων, δικαιολογητικών και προθεσμιών έκδοσης σχετικά με τα Πιστοποιητικά Εγγραφής για νόμιμες συνθήκες λειτουργίας, την παρακολούθηση / τον έλεγχό τους, την ανάκληση ή την ανανέωσή τους,
 • έκδοση, ανανέωση ή ανάκληση ειδικών ετικετών πιστοποίησης ποιότητας (π.χ. ελληνική κουζίνα, οινοποιεία προς επίσκεψη κ.λπ.),
 • πληροφορίες για την επεξεργασία αιτήσεων, πιστοποιητικών, υποχρεώσεων συμμόρφωσης, προθεσμιών και έκδοσης διοικητικών πράξεων, που υποστηρίζονται από διαιδκασίες αυτόματων ειδοποιήσεων για τον τελικό χρήστη (sms, e-mail κλπ),
 • παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων για συμμετοχή τουριστικών επιχειρήσεων σε πρωτοβουλίες και επενδυτικά προγράμματα,
 • αναζήτηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού ανά κατηγορία, κάνοντας χρήση σύνθετων κριτηρίων αναζήτησης,
 • πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των τουριστικών εταιρειών και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν, περιλαμβανομένης της σχετικής τεκμηρίωσης,
 • εξαγωγή στατιστικών για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ καταχωρημένων δεδομένων από τις περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου,
 • δημιουργία ηλεκτρονικής καταχώρησης καταγγελιών με δυνατότητα επισύναψης των σχετικών εκθέσεων των ελεγκτών, κυρωτικών αποφάσεων και δυνατότητα επεξεργασίας τους (έφεση, εξέταση, κύρωση πρακτικών, απόρριψη ή μη, ένσταση / αίτηση αναστολής σε διοικητικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό στην Εφορία, πληρωμή κλπ).
 • εφαρμογή, παρακολούθηση και εποπτεία διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος (π.χ κατάταξη καταλυμάτων, συστήματα αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων κλπ).
 • Περαιτέρω, θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με μητρώα όπως το notifybusiness.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.

Προκειμένου το e-MHTE να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας στον τομέα του τουρισμού και πληροφορίες σχετικά με το εργατικό δυναμικό. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο το e-MHTE να αλληλεπιδρά με βασικά πληροφοριακά συστήματα (ενδεικτικά: ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ και ΟΑΕΔ, για την καταγραφή των υπαλλήλων και των ειδικοτήτων τους και την διασύνδεση με τουριστικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της εποχικότητας και της ζήτησης στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας).

O Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας κ. Δημήτρης Γιάντσης τόνισε χαρακτηριστικά: «Η εφαρμογή ενός νέου Ενιαίου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων» (e-MHTE) θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός κοινού σημείου αναφοράς για την τουριστική επιχειρηματικότητα και θα εξυπηρετήσει έναν αριθμό κρίσιμων στόχων τόσο του Υπουργείου Τουρισμού, όσο και της τουριστικής βιομηχανίας συνολικά. Θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και η μείωση του διοικητικού φόρτου. Πρόκειται για μια ριζική και βαθιά αναδιοργανωτική  παρέμβαση στον πυρήνα του τουρισμού με η οποία εκτιμούμε ότι θα αναβαθμίσει συνολικά το εθνικό τουριστικό προϊόν».

touristikanea
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ