ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

“Επικίνδυνος ο εφησυχασμός για τα μέτρα έναντι του Covid-19”

 

Έκκληση της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων έναντι του  COVID-19.

Διανύουμε τη δυσκολότερη τουριστική περίοδο των τελευταίων χρό-νων σε πρωτόγνωρο περιβάλλον λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κο-ρωνοϊού.

Μέριμνα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας τόσο των κατοίκων αλλά και όλων των εργαζομένων και των τουριστών που επιλέγουν να επισκεφθούν τα νησιά μας.

Στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας , της πρόληψης και προφύλαξης του πληθυσμού από τον κίνδυνο μόλυνσης από τον COVID-19 και της ενδεχόμενης διασποράς αυτού, κρίνεται ιδιαίτερα ανα-γκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων και η τήρηση των οδη-γιών που εκδίδονται με βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα και τα υγειονομικά κριτήρια τα οποία θέτουν οι επιστήμονες και αναθεωρούνται συνεχώς σύμ-φωνα και με τις τρέχουσες εξελίξεις .

Προβληματιζόμενοι για τη χαλάρωση των μέτρων και σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊ-ό, καλούμε τους πολίτες, επαγγελματίες, εργαζομένους και επισκέπτες να μην εφησυχάζουν.

Ακολουθούμε αυστηρά όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής.

ü Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

ü Τηρούμε τους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής.

ü Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτουμε άμεσα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτουμε με το εσωτερικό του αγκώνα.

ü Τηρούμε τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης (2 μέ-τρα τουλάχιστον).

ü Αποφεύγουμε χώρους συγχρωτισμού, επισκέψεις σε οικίες και παραμονή σε ανοιχτούς χώρους σε συνθήκες συγχρωτισμού για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ü Δεν ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώ-ματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος (βήχα, καταρρο-ή, πυρετό, πονόλαιμο).

ü Αποφεύγουμε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια τόσο στο εσωτε-ρικό όσο και στο εξωτερικό.

ü Αποφεύγουμε αυστηρά τις επισκέψεις σε νοσηλευόμενους α-σθενείς.

ü Αποφεύγουμε αυστηρά την επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος να μεριμνούν για την εφαρμογή των γενικότερων προληπτικών δράσεων όπως είναι:

η αποφυγή εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα, η ύπαρξη αλκοο-λούχων διαλυμάτων για την υγιεινή των χεριών προς χρήση των πελατών, να μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων ατομικής υ-γιεινής (συχνό και σχολαστικό πλύσιμο χεριών) καθώς και την ε-φαρμογή όλων των ατομικών μέτρων προστασίας (γάντια, μάσκες) του προσωπικού και να εφαρμόζουν τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης ειδικότερα των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά καθώς και να μεριμνούν για τον συστηματικό, επαρκή και συνεχή αερισμό όλων των χώρων.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ